Waar bent u naar op zoek?

Muziek

M. Seijbel
Door: M. Seijbel
17-03-2022

Nieuwe uitgaven over kerkmuziek verschijnen er aan de lopende band. Dit is wellicht een bewijs dat de belangstelling voor de kerkmuziek nog steeds toeneemt. In deze rubriek is het de bedoeling zoveel mogelijk bijzondere, nieuwe en interessante uitgaven op dit terrein onder de aandacht te brengen. Zo wil ik de liefhebbers van klassieke muziek deze keer graag attenderen op de bijzondere en belangwekkende uitgave De onvermoede schatkamer van de Duitse barokmuziek. Van Schütz tot Bach (1650-1700).

Rijke tijd

Auteur is de Belgische hoogleraar Ignace Bossuyt. Deze bekwame en veelzijdige hoogleraar in de muziekwetenschappen en muziekgeschiedenis opent de deuren van de onvermoede schatkamer van de Duitse barokmuziek tussen 1650-1700, de periode na de Dertigjarige Oorlog, die met name in Duitsland veel verwoesting en ellende heeft gebracht. Uit dit informatieve boek blijkt dat de tweede helft van de zeventiende eeuw een buitengewoon rijke tijd voor de kerkmuziek is geweest, die vooral opvalt door open artistieke grenzen en de daaruit voortvloeiende wisselwerking van zeer diverse invloeden.

Bossuyts boek staat vol geheimen over zelden gehoorde werken van bekende en minder bekende componisten. Hij heeft met dit boek de muziekliefhebbers een dienst bewezen door niet alleen de componisten wat meer tot de luisteraar te brengen, maar deze ook te attenderen op minder bekende, maar daardoor niet minder interessante composities. Met name de Noords-Duitse componisten, wiens orgelwerken momenteel volop in de belangstelling staan en waarvan talloze cd’s zijn verschenen – ook in de laatste tijd –, krijgen in dit boek veel aandacht. En hoe meer men van een bepaalde componist en diens composities weet, hoe interessanter het wordt om deze werken te beluisteren.

QR-codes

Daar komt nog bij dat QR-codes bij elk besproken en behandeld muziekwerk meteen leiden naar het juiste muziekfragment.

Lezen en luisteren vormen een perfecte combinatie. Bossuyt heeft een boek geschreven dat elke rechtgeaarde muziekliefhebber zou moeten aanschaffen. Het boek telt 432 bladzijden en is een vorstelijke uitgave waarin men gegevens aantreft die in andere muziekboeken dikwijls ontbreken. Het boek is verschenen bij uitgeverij Sterck & De Vreese in Gorredijk (bestelnummer: ISBN 978905615707-4) en kost € 35.

M. Seijbel
M. Seijbel