Waar bent u naar op zoek?

Muziek

M. Seijbel
Door: M. Seijbel
07-04-2022

Het ene boek over Bach is nog maar net verschenen of het andere ligt al in de boekhandel. Zo gaat het ook met Bach-cd’s. Hierop worden de uiteenlopendste composities uit het oeuvre van deze grootmeester uit de Barok vastgelegd. Het is dit jaar precies honderd jaar geleden dat in ons land voor het eerst de Mattheüs- Passion in de Grote kerk van Naarden werd uitgevoerd. Dit jaar is er in de lijdenstijd opnieuw een groot aantal uitvoeringen van dit ongetwijfeld meest beluisterde meesterwerk.

Onlangs verscheen een interessante uitgave getiteld Geen dag zonder Bach, een uitroep die we nogal eens tegenkomen. Bachliefhebbers komen blijkbaar niet uitgepraat over een genie dat onovertroffen muziek heeft geschreven en na ruim driehonderd jaar steeds meer in de belangstelling komt te staan. Geen dag zonder Bach.

Dat geldt voor veel Bachaanhangers en zeker ook voor de uitvoerders van zijn muziek.

We hebben het in het verleden al vaker gezegd: ‘Bach blijft boeien.’ Hij is dan ook onmiskenbaar de grootste componist aller tijden. Daarbij komen dan wel eens vragen naar voren als: Hoe komt het toch dat elk jaar weer duizenden mensen naar een uitvoering van de Mattheüs-Passion of Johannes-Passion gaan? En hoe is het te verklaren dat als een gerenommeerde organist een Bachconcert geeft, hij bij voorbaat op veel belangstelling kan rekenen? En hoe komt het dat zijn muziek zo vaak gespeeld wordt en op cd’s wordt opgenomen en dat zo veel mensen zijn muziek zo graag beluisteren? Kortom, wat is het geheim, van de muziek van Bach? Deze en andere vragen over Bach stelde Rinke van der Valle in zijn gesprekken met vijftien personen die bijna dagelijks met Bachs muziek bezig zijn. Bekende musici als Ton Koopman, Bachbiograaf Christoph Wolff (die zelf onlangs nog een uitvoerig boek over Bachs ‘meesterwerken en muzikale universum’ liet verschijnen), zanger Peter Kooy, organist Leo van Doeselaar en de nog betrekkelijk jonge organist/dirigent Tymen Jan Bronda (die met zijn Groningse Luthers Bach- Ensemble grote opgang maakt) – zij allen vertellen wat de muziek van Bach voor hen betekent.

Tezamen met de verhalen van andere Bachliefhebbers die in dit boek aan het woord komen, ontstaat een beeld vanuit veel verschillende invalshoeken van deze geniale componist, die met zijn muziek zoveel mensen recht in het hart raakt. Het boek leest als een roman, doet interessante ontboezemingen en geeft een brede kijk op hoe men Bach beleeft. De bekende Bachvertolker dr. Masaaki Suzuki, dirigent van het wereldberoemde Bach Collegium Japan, zegt in zijn woord vooraf: ‘Met vreugde en dankbaarheid voel ik mij verbonden met de mensen die in dit boek aan het woord komen en die de enorme waarde van Bachs muziek benadrukken, ieder vanuit zijn of haar eigen invalshoek.’ Daar sluit ik mij graag bij aan. Ik beveel dit boek van 243 bladzijden van harte aan. De uitgave is van Damon (bestelnummer: ISBN 9789463403207) en kost € 19,90.

M. Seijbel
M. Seijbel