Waar bent u naar op zoek?

Muziek

M. Seijbel
Door: M. Seijbel
22-04-2022

Het aantal boeken waarin de orgelhistorie van ons land of een gedeelte daarvan wordt beschreven, is niet zo groot. Orgelliefhebbers kennen de vijftiendelige orgelencyclopedie Het historische Orgel in Nederland, een standaardwerk dat overigens alleen nog antiquarisch compleet verkrijgbaar is. Daarna zijn er niet veel orgelboeken verschenen.

Een organoloog die de afgelopen jaren zeer actief is geweest met het schrijven van boeken en artikelen over de orgelhistorie van ons land en nog veel publiceert, is dr. ir. Auke H. Vlagsma (1939). Hij heeft nu een omvangrijk boek geschreven, 0verijsselse orgels uit de periode 1450 tot 1825. In het verleden is al veel geschreven over de orgels van 0verijssel. Zo publiceerde ikzelf in 1965 het boekje Orgels in Overijssel, dat eveneens alleen nog antiquarisch verkrijgbaar en inmiddels sterk is verouderd. Tot nu toe bestond er geen boek waarin het hele orgelpatrimonium uit het genoemde tijdvak compleet beschreven wordt. In deze leemte voorziet het boek van Vlagsma. De auteur heeft jarenlang onderzoek gedaan in de archieven van stads- en dorpsbesturen, kerken en kloosters en in privéarchieven van adellijke en rijke families.

Het fraai uitgegeven boek met tal van prachtige kleurenfoto’s biedt niet alleen informatie over de instrumenten, maar ook over de orgelbouwers. Bovendien besteedt Vlagsma volop aandacht aan de vraag wie de bespelers van de orgels waren en wat precies hun taak was. Onder stadsmuzikanten nam de organist van de hoofdkerk van een stad altijd een voorname plaats in. Het boek beschrijft dus een belangrijk segment van het culturele leven in Overijssel. Opnieuw heeft de auteur aangetoond dat Overijssel een belangrijke orgelprovincie

genoemd mag worden, waaraan in het verleden niet altijd voldoende aandacht is besteed. Dit boek werpt op dit culturele onderdeel van een ook op andere gebieden interessante provincie een helder en verdiepend inzicht. Het jarenlange werk van Vlagsma verdient een brede belangstelling, niet alleen van orgelliefhebbers, maar ook van mensen die in de geschiedenis van een bepaald historisch gedeelte van deze provincie zijn geïnteresseerd. Door de uitgebreide registers kan het boek ook als naslagwerk fungeren.

Het is een uitgave van de Stichting Nationaal Orgelmuseum, Van Kinsbergenstraat 5, 8081 CL Elburg en kan besteld worden via: info@nationaalorgelmuseum.nl. Het boek kost (excl. verzendkosten) € 39,50 bevat 415 bladzijden. Het is de bedoeling dat binnenkort verschillende interessante uitgaven zullen verschijnen. De opbrengst van dit boek is bestemd voor de instandhouding van het voor ons land unieke orgelmuseum.

M. Seijbel
M. Seijbel