Waar bent u naar op zoek?

Muziek

M. Seijbel
Door: M. Seijbel
04-08-2022

Bij uitgeverij Bijleveld in Utrecht verscheen het interessante boek De muzikale huisapotheek. Melodieuze recepten voor lichaam, ziel en geest van prof. dr. Christoph Rueger. Ik beveel het graag aan. In elk huis hangt, denk ik, wel een klein apotheekkastje waarin bepaalde medicijnen en/of pijnstillers worden bewaard. Dat er ook melodieuze recepten bestaan, zal bij velen onbekend zijn. Als we de auteur mogen geloven, helpt muziek tegen vele kwalen. Maar welke klanken werken het best bij hoofdpijn, neerslachtigheid of bij liefdesverdriet? En wat is het doeltreffendste muzikale middel om echt te genieten bij hoop of tevredenheid? Welke toonsoort verschaft een heilzame balsem op een snel opkomende ‘midlifecrisis’? Wat is de symfonie, de suite of sonate die steun geeft bij nervositeit of bij zware geestelijke inspanning? Er zijn mensen die het beste kunnen studeren als er goede muziek opstaat, maar welke muziek past daar dan het beste bij?

Welnu, De muzikale huisapotheek biedt de lezer muzikale recepten voor talloze gemoedstoestanden die zich in een mensenleven kunnen voordoen. In dit nieuwe, fraai uitgegeven boek presenteert prof. dr. Christoph Rueger op een even deskundige als bevlogen wijze zijn eigen selectie van medicinale muziek uit vele eeuwen. Zo brengt hij vele muzikale verhalen, gekruid met anekdotes over componisten en hun werk, waarbij ieder baat zou kunnen vinden. De kerkmuziek wordt ook expliciet in dit boek voor het voetlicht gebracht.

Ik moest denken aan 1 Samuel 16:23, waar staat: ‘En het geschiedde als de geest Gods over Saul was, zo nam David de harp, en hij speelde met zijn hand; dat was voor Saul een verademing, en het werd beter met hem, en de boze geest week van hem.’ Het genoemde boek heb ik met grote interesse gelezen, ook vanwege de vele aardige verhalen over allerlei componisten. Het is een lijvig boek, waaruit zeer veel gegevens op muzikaal gebied geput kunnen worden. Het vormt een boeiend geheel. De auteur heeft grondige studie gemaakt van vele bekende en onbekende composities. Het werk is uitstekend in het Nederlands vertaald door Oscar van den Wijngaard. Het boek kost € 22,50 en het ISBN-nummer is 9789061317982.

M. Seijbel
M. Seijbel