Waar bent u naar op zoek?

Muziek

M. Seijbel
Door: M. Seijbel
20-04-2023

De aandacht voor onze klassiekemuziekcomponisten blijkt nog steeds toe te nemen. Dat valt onder andere af te leiden uit het verschijnen van weer nieuwe publicaties en cdopnamen. Zo verscheen onlangs bij uitgeverij Pelckmans een zeer lijvig boek van Yves Knockaert, getiteld Klassieke Meesters. In deze 670 bladzijden tellende uitgave gaat de auteur uitvoerig in op leven en werk van 27 min of meer bekende componisten. De auteur benadert deze componisten hoofdzakelijk vanuit het oogpunt van hun werken en beschrijft op een onderhoudende manier hun dagelijks leven en hun composities. Terecht wordt opgemerkt dat grote componisten invloed hebben gehad op figuren na hen. Ook kijken alle componisten naar tijdgenoten en reageren ze op hen: vriendschap en jaloezie, samenwerking en veinzerij, kritiek en vleierij, we kunnen daar in de muziekgeschiedenis genoeg over lezen. Sommige componisten schrijven in negatieve zin over het werk van een collega-tijdgenoot, maar durven hem dat vaak niet persoonlijk te zeggen. Een gegeven dat ook bij andere beroepsgroepen veelvuldig voorkomt.

Ook de invloed van buitenaf kan groot of klein zijn: sommige componisten zijn bang voor de pers, andere weer voor het publiek. Het blijkt dat veel componisten zich toch wel lieten beïnvloeden. Er gaat heel wat schuil achter het ontstaan van veel bekende composities.

Plagiaat

De auteur heeft ook veel ontdekkingen van plagiaat te melden. Blijkbaar werd dat gewoon aanvaard onder de voorwaarde dat lenen is toegestaan, als het geleende maar met rente wordt terugbetaald. Dat betekent dat verwacht wordt dat het geleende materiaal zodanig wordt gebruikt dat het fraaier is dan de oorspronkelijke opzet. Dat is zeker bij de bekende componist Georg Friedrich Händel nogal eens het geval Zo wordt duidelijk gemaakt dat Händel waarschijnlijk veel meer van andere componisten heeft gebruikt en verwerkt dan wij vermoeden, omdat veel partituren van minder bekende componisten zonder gegevens zijn of omdat handschriften verloren zijn gegaan of ook omdat het werk van mindere meesters pas recent en stilaan wordt onderzocht. Veel voorbeelden van plagiaat worden in dit interessante boek uitvoerig weergegeven en omschreven. Het hiervoor vermelde is maar een voorbeeld maar het werpt wel een geheel nieuw gezicht op vele bekende composities van grote meesters, waarover we in dit boek veel te weten komen. Met name over de klassieke meesters van de achttiende en negentiende eeuw wordt ons veel meegedeeld.

Het is geen muziekgeschiedenisboek, wel een verhaal van wie met wie omgaat en waarom, wie zich tegen wie afzet en waarom, wie teruggrijpt naar het verleden en waarom. Daarin spelen de achtergrond en de biografie van elke componist natuurlijk ook een rol. Klassieke Meesters geeft een boeiend, interessant en leerzaam inzicht in het leven en werk van veel componisten. Ik heb er met grote interesse kennis van genomen. Alleen één componist van de Duitse laat-romantiek, Max Reger, heb ik node gemist in deze uitgave. Ook over deze grote componist valt veel te vertellen, maar hij ontbreekt, zoals wel vaker het geval is bij biografieën over componisten. Overigens niets dan lof voor het uitgebreide boek dat Yves Knockaert heeft samengesteld.

Klassieke Meesters is een uitgave van Pelckmans Uitgeverij, heeft als bestelnummer ISBN 978-94-6401-568-3 en kost € 45.

M. Seijbel
M. Seijbel