Waar bent u naar op zoek?

Muziek

M. Seijbel
Door: M. Seijbel
06-07-2023

Het is zo langzamerhand wel bekend dat we, als we oude, historische orgels en orgelkassen willen bewonderen, zeker in de stad en provincie Groningen moeten zijn. En passant kunnen we dan ook prachtig gesneden preekstoelen en herenbanken zien. Hier, in deze provincie, zijn in de tweede helft van de zeventiende en de eerste helft van de achttiende eeuw belangrijke ontwerpen tot stand gekomen. Met name de schrijnwerker en architect Allert Meyer ontwierp en bouwde vele orgelkassen voor de beroemde orgelbouwer Arp Schnitger. Beeldhouwer Jan de Rijk leverde hiervoor vaak de uitbundige versieringen en ornamenten.

Over al deze kunstschatten die men in de Groninger kerken veelvuldig kan aantreffen, is een uitvoerig boek verschenen van de hand van het echtpaar Freerk J. Veldman en Lieke Veldman-Planten, getiteld Barok in Groningen 1650-1750. Met name Freerk Veldman heeft bijna zijn hele leven gewijd aan onderzoek naar bewonderenswaardige zaken die in genoemde periode tot stand zijn gekomen. Verschillende fraaie meubelstukken in de ‘borgen’ in Groningen worden niet vergeten.

Bij de beschrijving van de verschillende bijzondere orgels, die in veel artikelen en boeken al vaak voor het voetlicht zijn gebracht, komen we vaak de genoemde kunstenaars Allert Meyer en Jan de Rijk tegen. Deze personen worden in dit boek in een bredere samenhang voorgesteld en veel fraaie illustraties maken hun werk aanschouwelijk.

Het is opvallend hoeveel moois er nog uit de bloeiperiode van de barok in Groningen, en dan met name in de kerken, bewaard is gebleven. Daarvan geeft het genoemde boek een overtuigend beeld. Het boek is zeer ruim van foto’s voorzien, waarbij bepaalde orgelkassen wel meerdere keren zijn afgebeeld. Het boek Barok in Groningen is een uitgave van WBOOKS te Zwolle en kost € 34,95.

M. Seijbel
M. Seijbel