Waar bent u naar op zoek?

Na Pasen is er reden tot haast

11-04-2017

Even rustig Pasen vieren? Dat zit er niet in. Alles na Pasen gaat in een hogere versnelling. Twee keer valt in Mattheüs 28:7 en 8 het woordje ‘haastig’, merkt ds. M. van Dam op.

Zo moeten de vrouwen de discipelen op de hoogte brengen van de opstanding van Jezus. Hij leeft. Daarom moeten we in beweging komen. Haast klinkt ons al snel negatief in de oren, omdat wij het verbinden met vluchtigheid en slordigheid. Maar verrassend genoeg heeft de Bijbel geen enkele moeite met haast. Ongetwijfeld is er ergens een tekst te vinden als uitzondering op deze regel, maar doorgaans geeft ‘haast’ urgentie aan belangrijke dingen die op dat moment gebeuren. Zo komt ‘haast’ ten goede aan het doel waar naartoe gewerkt wordt. De spiegel die de Bijbel ons voorhoudt, is dan ook eerder de vraag waar wíj voorrang aan geven, dan dat er een probleem is met spoed of urgentie op zichzelf.

In het evangelie van Lukas lezen we over haast rond het heilsfeit van de geboorte van Jezus. Het is aan de orde bij de reis van Maria naar Elizabet (Luk.1:39) en de herders maken haast om zelf te mogen zien wat de engelen hun verkondigd hebben (Luk.2:16). Opvallend in Mattheüs 28 is dat de haast daar aan de vrouwen wordt opgedragen: ‘Ga haastig heen en zeg tegen Zijn discipelen dat Hij is opgewekt uit de doden.’ (v.7a) Vervolgens gaan ze dit ook gehoorzaam doen: ‘En zij gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap, en zij snelden weg om het Zijn discipelen te berichten.’ (v.8)

Genade

Het is goed om allereerst op te merken dat deze opdracht tot haast alles met genade te maken heeft. Want waarom zouden de vrouwen haastig naar de discipelen moeten gaan? Kan dat niet even wachten? Het laatste wat we van de discipelen vernemen, is de verloochening van de Heiland door Petrus. Rond het kruis en bij de begrafenis van Jezus waren in het Mattheüsevangelie alleen enkele vrouwen aanwezig. Toch mag het vreugdevolle nieuws deze leerlingen niet onthouden worden. Wat Jezus alléén volbracht aan het kruis en wat volkomen Gods werk is in Zijn opstanding uit de dood, moeten zij tóch horen. Daarom moeten de vrouwen het genadig snel gaan vertellen aan hen die Jezus niet begrepen en die Hem nog maar kort geleden in de steek lieten.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 13 april 2017.