Waar bent u naar op zoek?

Drie reacties op brochure ‘Pastoraat, ik zie naar je om’ (2, sleutels)

Naar de grazige weide

C. Boer
Door: C. Boer
Pastoraat
31-10-2023

Het pastoraat is een wezenlijke voorwaarde voor het gemeente-zijn. Hoe noodzakelijk is het als we met het pastoraat bezig zijn om met Jesaja uit te roepen: ‘Och, dat U de hemel zou openscheuren, dat U zou neerdalen.’ (Jes.64:1)

Over het onderwerp pastoraat is maar betrekkelijk weinig geschreven. Het is daarom fijn dat de brochure ‘Pastoraat, ik zie naar je om’ met een aantal artikelen die ds. J. Belder eerder in De Waarheidsvriend schreef, verschijnt.

Sleutels tot behoud

Pastoraat wijst ons op de pastor, de herder. De roeping tot omzien naar de ander geldt heel de gemeente, maar met name de ambtsdragers. Het gaat erom dat we de ander brengen bij de grote Herder van de schapen, Die Zijn leven voor Zijn schapen gegeven heeft.

Zielzorg is het hart van iedere kerk­dienst. Daarnaast is het noodzakelijk dat er ook persoon­lijke gesprekken zijn tussen ambtsdragers en gemeenteleden. In de brochure worden dertien verschillende onderwerpen belicht, zoals: ‘Je vrouw verliezen’, ‘Als je kind anders kiest’, ‘Trouw aan de eigen gemeente’, enzovoorts.

Volgens zondag 31 van de Heidelbergse Catechismus zijn de sleutelen van het hemelrijk de verkondiging van het heilig Evangelie en de christelijke ban of uitsluiting uit de chris­telijke gemeente. Door deze twee stukken wordt het hemelrijk voor de gelovigen opengedaan en voor de ongelovigen toegesloten. Deze elementen zijn zeer fundamenteel in het persoonlijke pastoraat. De gemeenteleden moeten wel duidelijk weten dat deze sleutels bedoeld zijn tot hun behoud.

Psychische problemen

Wie een van deze elementen vergeet, zal in het pastoraat ont­sporen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 2 november 2023. Neem een jaarabonnement (€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

C. Boer
C. Boer

is ouderling in de hervormde gemeente te Groot-Ammers.