Waar bent u naar op zoek?

Nadere Reformatie had oog voor Israël

25-06-2015

Bij veel vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie is een duidelijke aandacht voor Israël op te merken. Daarmee is ook gegeven dat er onder ons velen zijn die aandacht hebben voor het oude bondsvolk Israël, schrijft ds. L. van Nieuwpoort.

De wortels van de stroming van de Gereformeerde Bond liggen niet alleen in de Reformatie en de belijdenisgeschriften van onze kerk, maar ook in de beweging van de Nadere Reformatie. Dat biedt een historische verklaring voor de aandacht voor Israël onder ons. Deze stroming wordt ook wel de beweging van het Nederlands gereformeerd piëtisme genoemd. De Nadere Reformatie is een beweging die een radicale reformatie voorstaat, zowel naar de kant van de leer als naar die van het hele leven. Er is ook een duidelijke overeenkomst met het puritanisme uit Engeland en Schotland. Vertegenwoordigers in de Nadere Reformatie in ons land zijn veelal hierdoor beïnvloed.

Dat de aandacht voor Israël onder ons groeit, zal ook te maken hebben met studies die in de loop van de tijd verschenen zijn. Te denken valt aan de studie Het vaste verbond van dr. C. Graafland uit 1978 en aan het geschrift van dr. T. Brienen in de serie ‘Verkenning en bezinning’ met als thema Nadere Reformatie en het jodendom uit 1980. Recenter verscheen de uitvoerige dissertatie van dr. M. van Campen Gans Israël (2006). Op grond van bovengenoemde studie is er alle aanleiding om ons blijvend te bezinnen op de relatie tussen de Nadere Reformatie en Israël.

De vraag kan overigens wel gesteld worden of er vandaag de dag zoveel belangstelling is voor de mannen van de Nadere Reformatie. In ieder geval dragen verschillende reformatorische scholen de naam van vertegenwoordigers van deze beweging.

Lees het volledige artikel in De Waarheidsvriend van 26 juni 2015.