Waar bent u naar op zoek?

Namens het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond, P.J. Vergunst

09-06-2022

In de leeftijd van 84 jaar is op dinsdag 31 mei mw. C. van der Graaf-Plaisier te Huizen overleden, echtgenote van onze broeder Jan van der Graaf. In de lange jaren dat dr. ir. J. van der Graaf de Gereformeerde Bond als algemeen secretaris diende – van 1972 tot 2000 –, heeft zij hem op betrokken wijze trouw terzijde gestaan.

De laatste vier jaar van haar leven moesten ze – pijnlijk en verdrietig – gescheiden van elkaar leven, nadat al zestien jaar geleden bij mw. Van der Graaf dementie vastgesteld werd. Begin 2018 bleek opname in een verpleeghuis noodzakelijk, een verpleeghuis waar haar man elke middag trouw op bezoek kwam.

In een recent vraaggesprek merkte br. Van der Graaf op dat de toekomst vast ligt, ‘ook voor Corrie. Haar geloof is bij Christus bewaard.’ Het herinnert aan wat ds. J.W. Verboom drie weken geleden in een artikel in ons blad schreef over Jezus als de hemelse Pleitbezorger voor de Zijnen: ‘Pastoraal gezien troost het daarbij dat wanneer ik niet meer bidden kan, dan bidt Hij door. Hij pleit mij door zonde en lijden heen. In mijn depressie of dementie spreekt Hij nog voor en door.’ In deze dagen van rouw ligt hier een grote troost en een diep houvast.

Als vereniging en bestuur van de Gereformeerde Bond, als redactie van De Waarheidsvriend leven we mee met br. Van der Graaf, zijn kinderen en kleinkinderen, condoleren we hen van harte. We bidden om Gods ontferming over hun leven, voor nu en de toekomst. Op Pinksteren is het verkondigd dat ‘de Geest Zelf met onze geest getuigt dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en medeerfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.’ (Rom.8:16,17)