Waar bent u naar op zoek?

Mooi Nederlands, minder invulling, terugkeer van de eerbiedshoofdletter

NBV21 onder de loep

Ds. E.J. Terpstra
Door: Ds. E.J. Terpstra
10-03-2022

De NBV21 blinkt uit in kraakhelder, literair Nederlands. Te prijzen valt dat de vertalers steeds aan het werk gaan met het oog op de verstaanbaarheid van de Schrift voor een volgende generatie. Toch valt er op een aantal keuzes van de vertalers wel wat af te dingen.

Tussen mijn generatie en eerdere bestaat een groot verschil, juist op het gebied van bijbelvertalingen. Eerdere generaties groeiden op met alleen de Statenvertaling (SV). Ik hoorde in mijn jonge jaren voorlezen uit de vertaling van 1951. Op school werd al de Groot Nieuws Bijbel gebruikt. In de kerk hoorde ik een enkele keer Het Boek. Als student met preekbevoegdheid maakte ik in Sint-Nicolaasga de invoering van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) mee. Daarna kwamen nog de Herziene Statenvertaling (HSV) en nu dus de NBV21. Van jongeren uit kringen van de Gereformeerde Bond begrijp ik dat zij naast de HSV gerust ook thuis aan tafel of persoonlijk de Bijbel in Gewone Taal (BGT) gebruiken.

Een snelle opeenvolging dus, verschillende vertalingen naast elkaar. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het levenslange gebruik van één enkele vertaling beter is voor de bijbelkennis.

Tegelijk verandert onze kennis van de grondtekst. Ook de taal waarbinnen Gods Woord ontvangen wordt, is in beweging. Het valt te waarderen dat bijbelvertalers telkens weer aan het werk gaan, juist met het oog op de verstaanbaarheid van de Schrift voor een nieuwe generatie. In dat licht verdient ook de NBV21 onze positieve aandacht. Die zullen we geven in dit artikel. Daarbij laten we ons ten aanzien van intenties en keuzes van de revisoren bijlichten door hun eigen uitgave: Matthijs de Jong en Cor Hoogerwerf schreven NBV21. De vertaalmethode toegelicht.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 10 maart 2022. Neem een jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. E.J. Terpstra
Ds. E.J. Terpstra

is predikant van de hervormde gemeente te Bunschoten.