Waar bent u naar op zoek?

Nederig oordelen

15-01-2020

Een duistere, verdorven en vijandige omgeving. Dit beeld schetsen de apostelen van de wereld buiten de christelijke gemeente. Zo’n benadering roept in de huidige tijd weerstand op, constateert ds. A.N. van der Wind.

Zowel Paulus als andere apostelen maken gebruik van een breed arsenaal aan negatieve termen, zodra zij schrijven over de ongelovigen. De mensheid – voor zover ze niet opnieuw geboren is – is een verkeerd geslacht, onrein, dwaas en verblind. Ze laten zich leiden door zondige hartstochten, wat hen brengt tot hebzucht en ontucht, tot ruzie, woede en afgoderij. (Bijvoorbeeld in Hand.2:40; Rom.1:18-32; 1 Kor.3:20; Ef.2:1-3; Ef.4:17-22; Kol.3:5-9; 1 Thes.4:5; 1 Petr.4:3-4.)

Ongemakkelijk

Om verschillende redenen kunnen zulke teksten ons een ongemakkelijk gevoel geven. Veel christenen willen niet negatief oordelen over andere mensen. Verder is het een generaliserende manier van spreken, waar we ons in de samenleving juist tegen verzetten. Je kunt alle mensen buiten je eigen gemeenschap toch niet over één kam scheren?

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 16 januari 2020.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.