Waar bent u naar op zoek?

Dr. Mackay gidst op originele manier door het landschap van de geschiedenis

Nederlandse geloofstraditie

Dr. H. Klink
Door: Dr. H. Klink
Kerkgeschiedenis
23-07-2022

In Het Grote Huis achter de dijk schrijft dr. Ewald Mackay op een kundige en aansprekende manier over de plaats van de christelijke geloofstraditie in ons land. Deze traditie heeft onze cultuur tot indrukwekkende hoogten gebracht, is nog steeds zichtbaar. De grote vraag: zal ze verdwijnen?

In het boek, dat verscheen in de Artios-reeks van de Gereformeerde Bond, verdeelt dr. Mackay de Nederlandse geschiedenis in acht perioden, die hij acht ‘archeologische lagen’ noemt. Wanneer een archeoloog gaat graven, stuit hij op de gelaagdheid in de bodem: door de voorwerpen die hij er vindt, tekenen zich meerdere tijdperken af, waarbij de voorwerpen ook nog eens een indruk geven van elk tijdperk.

Het landschap

Mackay treft de verschillende tijdperken van de Nederlandse geschiedenis niet aan in wat hij onder de grond aantreft, maar daarboven. Zo begint hij zijn eerste hoofdstuk met een herinnering aan hoe hij als jongen naar Den Donk fietste, een klein Alblasserwaards gehucht op een prehistorische terp. Na deze herinnering opgehaald te hebben, vertelt hij over ons land in de tijd van de prehistorie. In deze vorm heeft hij zijn boek gegoten: eerst vertelt hij wat hem in het Nederlandse landschap is opgevallen, vervolgens geeft hij aan uit welk tijdperk het komt, daarna geeft hij een geschiedkundig overzicht van dit tijdperk, om ten slotte af te sluiten met een evaluatie ervan.

De vorm waarvoor de auteur gekozen heeft, is origineel en biedt voordelen. De auteur lijkt op een gids die de groep die hem is toevertrouwd, op iets interessants wijst en zo de aandacht trekt. Daarna vertelt hij over de tijd waarin het interessante waarop hij wees, is ontstaan om vervolgens aan te geven hoe hij zelf staat tegenover hetgeen hij naar voren bracht. Zo maakt dr. Mackay ons op een prettige manier wegwijs door het landschap van de geschiedenis van Nederland.

Genuanceerd

Men krijgt dit landschap werkelijk voor ogen, want de auteur verstaat de kunst om in kort bestek veel te vertellen. Nergens wordt zijn betoog een dor feitenrelaas. De lezer wordt in het verhaal meegenomen en krijgt al lezend in de gaten dat hem veel wordt aangereikt. Daarin ligt een van de grote verdiensten van dit boek: op een verantwoorde manier brengt Mackay ons in aanraking met de hele Nederlandse geschiedenis, van de prehistorie tot de huidige tijd.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 21 juli 2022. Neem een jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Dr. H. Klink
Dr. H. Klink

is predikant van de hervormde gemeente te Hoornaar.