Waar bent u naar op zoek?

Neergedaald in de hel: zielenlijden van Jezus

27-11-2018

Dat de Apostolische Geloofsbelijdenis de begrafenis van de Heere Jezus tweemaal zou noemen, vindt ds. Johannes van der Kemp niet logisch, schrijft ds. J.H. Lammers.

In de belijdenis ‘nedergedaald ter helle’ ziet hij dan ook een verwijzing naar Christus’ zielenlijden. Van der Kemp (1664-1718) houdt zich aan de uitleg van vraag en antwoord 44 van de Heidelbergse Catechismus.

Hij stelt dat het niet logisch is dat de Apostolische Geloofsbelijdenis de begrafenis van de Heere Jezus tweemaal noemt, de eerste keer letterlijk door te spreken over begraven en de tweede keer indirect door te spreken over de nederdaling in de hel.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 29 november 2018.