Waar bent u naar op zoek?

Dr. M.J. Aalders schetst theologische uitwisseling met Nederland tijdens interbellum

Neocalvinisme in Hongarije

Dr. ir. J. van der Graaf
Door: Dr. ir. J. van der Graaf
17-09-2021

Na de Eerste Wereldoorlog was Hongarije failliet. Na het verdrag van Trianon in 1920 bleef het land ontredderd achter. In deze periode was er sprake van een grote invloed van neocalvinistische theologie op Hongaarse protestanten. Dr. Maarten J. Aalders schreef er een studie over.

Het grondgebied was met twee derde gereduceerd en de bevolking teruggebracht van 18,2 miljoen tot 7,9 miljoen. De meeste Hongaren leefden voortaan in de omliggende landen. Op 4 juni 1920 hingen de vlaggen halfstok. Nem, nem, soha, ‘Nee, nee, nooit’, was de veelgehoorde kreet.

De rijke bodemgrondstoffen verdwenen naar het nieuwe buitenland. De economische crisis van de jaren dertig raakte Hongarije hard. Men kon zelfs de eigen kinderen niet meer voeden. Tussen 1920 en 1930 werden ruim 60.000 kinderen in het buitenland, waaronder Nederland, ondergebracht om aan te sterken. Over ‘de kindertreinen’ heeft dr. Maarten J. Aalders verschillende publicaties verzorgd. Nu verscheen van zijn hand een lijvige studie getiteld Nederlandse en Hongaarse protestanten gedurende het interbellum, waarin hij de ‘intensieve culturele uitwisseling, onder meer op kerkelijk-theologisch gebied’ in kaart brengt.

Jenö Sebestyén

Iemand die bepalend is geweest voor het beeld dat Nederlandse protestanten van Hongarije in die tijd hadden, was Jenö Sebestyén. Zijn naam duikt telkens in het boek op. Van 1903 tot 1907 studeerde deze notariszoon aan de Theologische Akademie van de Hongaarse Gereformeerde Kerk in Boedapest. Maar beslissend voor zijn ontwikkeling waren de jaren 1907 tot 1910, toen hij met steun van het bekende Stipendium Bernardinum in Utrecht studeerde.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 16 september 2021.

Neem een jaarabonnement (€ 49,00). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Dr. ir. J. van der Graaf
Dr. ir. J. van der Graaf

uit Huizen is oud-algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond.