Waar bent u naar op zoek?

Hoe doen we recht aan de Joodse wortels van het christelijk geloof? (2)

Niet klaar met Israël

Ds. E. van den Noort
Door: Ds. E. van den Noort
Israël
06-10-2022

Er is veel voor te zeggen dat er een tegoed is voor Israël als het gaat om de vervulling van oudtestamentische profetieën. Wat is dan op theologisch vlak een goede manier om recht te doen aan de Joodse wortels van het christelijk geloof?

Daarmee kijken we naar de Joodse wortels van het Oude Testament én die van het Nieuwe Testament. Als eerste zou ik graag willen zeggen: door altijd te bedenken dat we – en daarmee heb ik het over de christenen uit de heidenen – mede-erfgenamen zijn, dat we erbij zijn geteld. Hoe doen we daar in de exegese nu recht aan? 

Volbloed Jood

Het is belangrijk dat we bij het verstaan en dus ook bij de uitleg van teksten ons eerst afvragen wat de betekenis ervan is voor Israël. Hoe klonk het toen? Dan pas kun je de lijnen eerlijk doortrekken naar het heden en de toekomst. In ons theologiseren en exegetiseren moeten we het Joodse denken en de Joodse achtergronden verdisconteren. Jezus was volbloed Jood. Dat moeten we in onze oriëntatie op Christus (zo lezen we toch ook de bijbelse teksten) altijd bedenken. Jezus ademde het Joodse denken. Wie de Bijbel leest tegen de achtergrond van de Joodse context, heeft ook oog voor de trouw van God aan Zijn volk, aan Israël.

Hoe doen we dat dan concreet: rechtdoen in de exegese aan het feit dat de teksten het Joodse denken ademen? Wat mij betreft heeft dr. Henk Bakker ons in zijn nieuwste boek – Jezus, reconstructie en revisie – veel te bieden. Voortdurend lijkt hij te willen zeggen dat we Jezus niet los kunnen maken van Zijn Joodse identiteit. De christologie kan niet om de Joodse Jezus heen. Het geheim zit hem in de Geest, Die volop op Jezus betrokken is: Jezus’ Jood-zijn verdwijnt niet in Zijn God-zijn. Bakker gaat in op de titels van Jezus en daarmee hebben we iets heel moois in handen om, terwijl de nieuwtestamentische teksten voorliggen, oudtestamentisch te spreken over Jezus: als de nieuwe David, Mozes en Elia, als de priesterlijke Knecht, als de Mensenzoon, de Zoon van God. Dit zijn drie titels ten voorbeeld.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 6 oktober 2022. Neem een jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. E. van den Noort
Ds. E. van den Noort

is predikant van de hervormde gemeente te Nijkerk.