Waar bent u naar op zoek?

Nieuw diaconaal programma GZB

24-08-2015

Met ingang van 1 januari stopt de Protestantse Kerk met ‘Luisterend Dienen’. Bas Stolk over het eigen diaconaal programma voor hervormd-gereformeerde gemeenten dat de GZB, partner van Luisterend Dienen, daarom is gestart: Project 10 27.

Luisterend Dienen was jarenlang een vertrouwde naam in hervormd-gereformeerde gemeenten. Tijdens kerkdiensten werd er voor dit diaconale programma van de Protestantse Kerk in Nederland gecollecteerd. Diaconieën en individuele gemeenteleden steunden via Luisterend Dienen projecten om de nood van onze medemens, dichtbij en ver weg, te verzachten.

Met ingang van 1 januari kan dit niet meer, omdat de Protestantse Kerk met het programma stopt.

Even terug in de geschiedenis. Luisterend Dienen ontstond in 1991 vanwege de onvrede in een groot aantal hervormde gemeenten over de projecten die vanuit de commissie Werelddiaconaat van de Nederlandse Hervormde Kerk werden gesteund. Er ontstond zelfs een zekere afkeer van het diaconale werk. Maar, zo zei ooit een diaken uit een Gereformeerde-Bondsgemeente: ‘Gemeenten moeten juist betrokken zijn op diaconaat. Een kerk moet diaconale handen hebben.’

In het programma Luisterend Dienen werden projecten ondergebracht waarin hervormd-gereformeerde gemeenten zich wél konden vinden.

Dat Luisterend Dienen verdwijnt, betekent niet dat er geen diaconale projecten meer zijn. De GZB wil de projecten die Luisterend Dienen steunde, voortzetten. Samen met gemeenten binnen de Protestantse Kerk die zich rekenen tot de hervormd-gereformeerde kring, blijven we inzetten op zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden.

Lees de volledige tekst in De Waarheidsvriend van 28 augustus 2015.