Waar bent u naar op zoek?

Nieuw moderamenlid en benoemingen aan de PThU

28-04-2022

De synode van de Protestantse Kerk heeft vorige week donderdag J. Aantjes-Lubbersen benoemd tot lid van het moderamen. Zij vervangt Yke Luinenburg, die sinds 2018 deel uitmaakte van het moderamen. Ook stemde de synode in met drie benoemingen door de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Het gaat om twee nieuwe hoogleraren en een universitair docent: dr. E. (Edward) van ’t Slot als hoogleraar Beroepsvorming en spiritualiteit, dr. E.P. (Petruschka) Schaafsma als hoogleraar Theologische ethiek en dr. C.S.H. (Hanna) Rijken als universitair docent Theologie en de kunsten. Jolanda Aantjes is ouderling en als kerkelijk werker en pastor werkzaam in de protestantse gemeente Hall en Voorstonden. Ze is onder andere betrokken bij New Wine Nederland in gebedswerk en regionetwerk van voorgangers.

Dr. Edward van ’t Slot was namens de Confessionele Vereniging al bijzonder hoogleraar voor systematische theologie en 21e eeuwse ecclesiologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Dr. Petruschka Schaafsma was al docent ethiek aan de PThU en wordt nu hoogleraar. Ze wil discussies over ethische thema’s binnen de kerken en binnen de maatschappij van verdieping voorzien.

Dr. Hanna Rijken heeft zich ontwikkeld tot hét gezicht van de kerkmuziek in protestants Nederland. Zij bracht onder andere de evensong naar Nederland. Voor haar zijn theologie en muziek onlosmakelijk met elkaar verbonden.