Waar bent u naar op zoek?

Nieuw werkboek maakt dogmatiek toegankelijker

29-03-2016

Het ‘Werkboek bij Christelijke dogmatiek’ onder redactie van dr. J. Hoek geeft een goede samenvatting van het veelgelezen handboek ‘Christelijke dogmatiek’ van dr. G. van den Brink en dr. C. van der Kooi, stelt ds. M. Kuijt vast.

Op het symposium ter gelegenheid van het afscheid van dr. J. Hoek als senior docent van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) werd het Werkboek bij Christelijke dogmatiek gepresenteerd. Dit werkboek is bedoeld als handreiking bij de verwerking van dit handboek.

Overzichtskaart

Er bestond bij studenten aan de Christelijke Hogeschool Ede behoefte aan een samenvattend overzicht van de inhoud van de Christelijke Dogmatiek. Docenten aan de Academie Theologie van de CHE namen het initiatief om deze handreiking samen te stellen. Hierbij hebben ze niet alleen aan studenten gedacht, maar ook aan deelnemers van lees- en gesprekskringen. Aan het boek werkten drs. A.G. Kloosterman-van der Sluys, J.A. de Pater-Bakker en J. van der Plas mee.

Het Werkboek bij Christelijke dogmatiek moet volgens de redactie gezien worden als een overzichtskaart die naast de meer gedetailleerde kaart van het boekfungeert. Daarin zijn de auteurs zeker geslaagd. Het boek is overzichtelijk en in zestien hoofdstukken komen de belangrijkste thema’s van de dogmatiek langs.

Casus

Ieder hoofdstuk begint met een casus om de praktische relevantie van dogmatiek voor het christelijk leven te laten zien. Elk hoofdstuk eindigt met een schematische schets van de hoofdlijnen. Met het oog op de verwerking van de bestudeerde stof zijn in de tekst telkens enkele vragen opgenomen die het maken van een eigen positiekeuze van de lezer moeten stimuleren.

Lees de volledige tekst van het artikel in De Waarheidsvriend van 1 april 2016.