Waar bent u naar op zoek?

Nieuwe calvinisten gaan uit van een grote-God-theologie

30-05-2016

Een van de meest opmerkelijke ontwikkelingen in onze tijd is de herleving van het calvinisme onder evangelicale christenen in Amerika, analyseert ds. M.K. de Wilde.

Journalist Collin Hansen beschrijft deze opleving in zijn boek Young, Restless, Reformed: A Journalist Journey with the New Calvinists dat in 2008 is verschenen. Ook buiten de christelijke wereld wordt de herleving van het calvinisme opgemerkt.

Verschillende grote Amerikaanse kranten en tijdschriften schrijven er artikelen over en wijzen op de grote invloed van de beweging. Time Magazine noemt het nieuwe calvinisme zelfs in het rijtje van de ‘tien ideeën die op dit moment de wereld veranderen’.

Ook in Nederland merken we steeds meer van de invloed van de new calvinists. Alle reden voor een nadere kennismaking met deze beweging. Wie zijn deze nieuwe calvinisten? Wat kunnen we als Nederlandse christenen van hen leren? En hoe groot is hun invloed in Nederland?

Bekende voorgangers

Het eerste wat we over het nieuwe calvinisme kunnen zeggen, is dat het een beweging is die zich concentreert rond een aantal bekende voorgangers. We kunnen dan denken aan wat oudere predikanten als Tim Keller, John Piper, John MacArthur en R.C. Sproul, maar ook aan jongere predikanten als Kevin DeYoung en Matt Chandler.

Onderwijs

Een tweede kenmerk van de beweging is de centrale plaats van de prediking en de geloofsleer. Jarenlang stonden Amerikaanse christenen vooral bekend om hun pragmatische en weinig theologische inslag (American protestantism is 3000 miles wide and half an inch deep). De herleving van het calvinisme laat zien dat er de afgelopen tijd wat veranderd is. De nieuwe calvinisten schamen zich bepaald niet voor het leerstellige aspect van het geloof en benadrukken de kracht en de relevantie van de Bijbel en de geloofsleer. Veel energie van de beweging wordt gestoken in catechetisch onderwijs voor de ‘gewone’ gelovige. Een mooi voorbeeld van die catechese voor volwassenen is Ligonier Ministries, de organisatie van R.C. Sproul.