Waar bent u naar op zoek?

Nieuwe educatieve master aan de ETF Leuven

20-05-2021

De Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven zal vanaf september 2021 een nieuwe masteropleiding aanbieden: de Educatieve Master of Science in de godsdienst. De master is onder andere gericht op de opleiding van leraren protestants-evangelische godsdienst in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs in Vlaanderen. Al vele jaren leidt de ETF Leuven leraren protestants-evangelische godsdienst op via de Specifieke Lerarenopleiding (SLO). De nieuwe educatieve master in de godsdienst vervangt deze SLO. Daarnaast voorziet het programma ook in de behoefte om theologie te studeren in relatie tot educatieve contexten in kerk, onderwijs en samenleving.