Waar bent u naar op zoek?

Nieuwe jaarthema Protestantse Kerk: ‘Van U is de toekomst’

25-03-2021

Het jaarthema van de Protestantse Kerk voor het kerkelijk seizoen 2021-2022 wordt: ‘Van U is de toekomst’. Dit thema staat centraal vanaf Startzondag en het kerkelijk jaar dat daarop volgt. De kern van het jaarthema is: je perspectief op de toekomst bepaalt hoe je nu in het leven staat. Volgens scriba dr. R. de Reuver staat het thema ‘midden in de actualiteit van vandaag, waarin we onzeker zijn over de toekomst. Allereerst door COVID-19, dat de hele samenleving op de kop heeft gezet. Daarnaast spelen andere urgente zaken. Op politiek en economisch gebied, maar ook als het gaat om bijvoorbeeld het klimaat en migratie. Alles lijkt op losse schroeven te staan. In de samenleving, maar ook in de kerk waar we te maken hebben met krimp en andere vormen van kerk-zijn. In die werkelijkheid zeggen we als kerk: ‘Van U is de toekomst.’ Ons voortbestaan, als individu, als kerk, als samenleving, als aarde hangt niet van onszelf af. Natuurlijk zetten we ons ervoor in. Maar in het besef dat het ons gegeven moet worden.’

Het thema is ontleend aan de visienota, waarmee de Protestantse Kerk een nieuw perspectief neerzet voor de richting die de kerk de komende jaren wil inslaan.

Het boekje Hoop en heiliging. Leven met Christus in de tussentijd, dat ds. J.A.W. Verhoeven onlangs schreef voor de Artiosreeks van de Gereformeerde Bond, gaat op hetzelfde thema in.