Waar bent u naar op zoek?

Nieuwe leden Geref. Bond

05-01-2023

In de maand december mochten we zeven nieuwe leden van onze vereniging inschrijven. Zij hebben aangegeven het werk van de Gereformeerde Bond belangrijk te vinden en willen dit vanaf heden ondersteunen. De leden zijn afkomstig uit Rhenen (4x!), Alteveer, Huizen en Veenendaal.

We hopen dat in het nieuwe jaar opnieuw mensen zich aanmelden als lid, opdat ons werk vanuit de gemeenten gedragen blijft worden. Helpt u mee?