Waar bent u naar op zoek?

Nieuwe leden Geref. Bond

09-03-2023

In de maand februari ontvingen we bericht van enkele personen die lieten weten dat zij het werk van de Gereformeerde Bond willen gaan steunen. We stellen dankbaar vast dat ons ledenaantal redelijk stabiel blijft. Leden die overlijden en leden die door omstandigheden hun lidmaatschap opzeggen enerzijds, nieuwe leden die we verwelkomen anderzijds.

De Gereformeerde Bond ziet ook na meer dan honderd jaar nog steeds de urgentie om een bijbels-gereformeerd geluid te laten horen in kerk, gemeente en maatschappij. Zoals ook in deze editie van De Waarheidsvriend te lezen is. We verwelkomen de vier nieuwe leden, die afkomstig zijn uit Driesum, Genemuiden, Hasselt en Hendrik-Ido-Ambacht.