Waar bent u naar op zoek?

Nieuwe leden Geref. Bond

07-01-2021

2020 was in véle opzichten een bijzonder jaar, ook voor de Gereformeerde Bond als vereniging. Activiteiten konden niet doorgaan, bepaalde werkzaamheden moesten op een andere wijze worden ingevuld. Wetende dat veel bedrijven, stichtingen en verenigingen het zwaar hadden, mogen wij dankbaar vermelden dat we een trouwe achterban kennen en dat er opnieuw nieuwe leden ingeschreven mochten worden. Dit gold ook voor december. Deze maand schreven we negen nieuwe leden in, afkomstig uit Numansdorp (2x), Apeldoorn, Ede, Hendrik- Ido-Ambacht, Schiedam, Tilburg, Wilhelminadorp en Zegveld. We zijn hen en al onze leden er dankbaar voor dat zij het werk voor de gemeenten en de kerk mogelijk maken.