Waar bent u naar op zoek?

Nieuwe structuur in hervormd Ermelo

Albert Strijker
Door: Albert Strijker
24-02-2022

Per 1 januari 2022 is rond de Nieuwe kerk in Ermelo (hervormdgereformeerd) een nieuwe wijk ontstaan. In deze wijk is ruimte voor een fulltime predikant, aangevuld met een parttime predikant of kerkelijk werker. Voor de kerkgemeenschap rond de Kapel in Staverden, die tot 1 januari onderdeel was van Nieuwe Kerk Zuid/Staverden/Leuvenum, wordt een parttime predikant gezocht voor een periode van vier jaar. De wijken Oude Kerk, Kerkelijk Centrum en Westerkerk hebben de opdracht gekregen om te gaan samenwerken. Een einddoel van deze samenwerking is dat het aantal predikantsplaatsen in 2030 teruggebracht is van drie naar twee.

Daarnaast zijn besluiten genomen om de kosten voor ondersteunend personeel te reduceren. Een aantal betaalde kosterstaken en taken op het kerkelijk bureau zijn overgenomen door vrijwilligers.

Binnen de hervormde gemeente Ermelo is onder andere vanwege het teruglopende ledenaantal en ontstane predikantsvacatures intensief nagedacht over de toekomst van de gemeente. Op 8 juli 2021 heeft de algemene kerkenraad besluiten genomen die gericht zijn op het behoud van een vitale en financieel gezonde gemeente. De genomen besluiten zijn erop gericht om de komende jaren de drie aanwezige ‘stromen van geloofsbeleving’ in stand te houden. Het gaat daarbij om de hervormd-gereformeerde, de traditioneel-confessionele en de evangelisch-confessionele stroming.

De algemene kerkenraad was en is zich bewust dat de genomen besluiten voor sommige gemeenteleden teleurstellend en ingrijpend zijn geweest. Aan de andere kant wordt op dit moment met veel enthousiasme en met nieuw elan gewerkt aan ‘hernieuwde’ opbouw van de gemeente, beseffend dat ‘Zo de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden de bouwlieden daaraan.’

Albert Strijker
Albert Strijker