Waar bent u naar op zoek?

Nieuwe woorden

Dr. C.M.A van Ekris
Door: Dr. C.M.A van Ekris
19-05-2023

Wanneer we veel voor iemand bidden, raken onze woorden soms versleten. Er worden dan ook materialen aangereikt die helpen om nieuwe te vinden, zoals bijvoorbeeld dit gebed, afgedrukt in Uw Koninkrijk kome. Overdenkingen & gebedsdagboek. Samen met andere materialen is het te vinden op izb.nl/uw-koninkrijk-kome.

Gebed voor tijdgenoten

Almachtige en barmhartige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij aanbidden U.

U kennen is ons leven, U liefhebben is onze vreugde en U aanbidden is een voorrecht.

Steeds wanneer wij ons richten op U, verruimt U ons hart en beweegt U ons leven.

We aanbidden U om wat U in Jezus Christus hebt gedaan, dat U verzoening bewerkt en de macht van de dood breekt, dat U trouw bent aan Uw beloften: aan de schepping, aan Israël, aan ons,

dat U steeds opnieuw mensen roept en uitzendt met dit Evangelie in hun hart.

Wij zijn dagelijks omringd door tallozen die bewust of onbewust langs U heen leven.

We weten zelf hoe gemakkelijk dat is, hoe dat ons ook soms zomaar kan overkomen.

Maar bij U is het leven. Onder Uw heerschappij zijn we vrij. Met beroep op Uw genade en mensenliefde bidden we U, Here God, vandaag:

maak óns bidders voor mensen om ons heen, leg namen in ons hart van concrete mensen om hen op te dragen aan U om over hen te waken, voor hen te bidden en een zegen te zijn in hun leven.

Wij bidden U voor verweesde mensen in onze tijd, collega’s en vrienden, kinderen en ouders,

voor hen die geen zin vinden en geen hoop, geen troost en geen vergeving.

Wij belijden voor U

– als kerk en als volgelingen van Uw Zoon –

dat wij te vaak zwijgen en te vaak verzaken,

dat wij te snel oordelen en te moeizaam spreken,

dat wij vaak een blokkade zijn tot U

door onze geslotenheid, eenkennigheid en zwijgzaamheid,

dat wij Uw Geest bedroeven,

daarom bidden wij vandaag en de komende dagen

om doorbraken van gebed en geestelijk leven

in ons en vooral in hén om wie wij met klem bidden:

Heer, barmhartige Vader, ontférm U over

Christus openbaar U in

Geest van God, trek hen in het krachtenveld van Uw Evangelie.

We bidden U voor personen die wij liefhebben, maar we bid

den U ook voor onze samenleving

dat de machten die zich breed maken, de machten van geld,

verspilling en ongeloof,

de machten van vervreemding, verharding en afgoderij,

dat U die machten steeds opnieuw onthult, oordeelt en

breekt,

dat U ons die machten laat zien, zodat wij ermee breken en

ánders leren leven.

Zonder Uw Geest lijkt het geloof verleden tijd, Uw Evangelie dode letter en Uw kerk voorbij,

maar door Uw Geest wordt geloof geboren, wordt Uw Evangelie een weldaad

en Uw kerk een gemeenschap van levende, biddende mensen.

Maak ons, goede God, wat anderen voor ons zijn geweest: bidders, verkondigers, mensen door Uw Geest gedreven.

Geef vrucht en verhoring

opdat U bemind wordt en aanbeden

en opdat mensen tot hun bestemming komen in U.

Zo bidden wij U eerbiedig

in de Naam van Jezus Christus, onze Here. Amen.

Dr. C.M.A van Ekris
Dr. C.M.A van Ekris