Waar bent u naar op zoek?

Noodlotsleer of troostboek?

27-10-2020

De verkiezing tot zaligheid is een belangrijk thema bij Calvijn. Uitgebreid schrijft hij erover, aldus ds. J. Belder. Wie Gods Woord serieus neemt, kan er niet omheen. ‘Hoe dikwijls lezen wij niet over Zijn Raad, voornemen, besluit en welbehagen?’

Calvijn wil voluit theoloog van de heilige Schrift zijn. Dat betekent: ‘Niet verzwijgen wat ons ergert, of waar we geen weg mee weten. De Heilige Geest, de Auteur van de Schrift, leert ons niets overbodigs.’ (bij Rom.9:14) Maar ‘begeven wij ons met dit onderwerp niet op een gevaarvolle zee?’ ‘Nee,’ antwoordt hij. ‘Het overdenken van de predestinatie vermaant ons juist ernst te maken met ons leven, met God en Bijbel. Het maakt ootmoedig, klein en afhankelijk en is uitermate vertroostend. Het voert tot zekerheid omtrent ons heil. We doen God en mensen te kort als we de predestinatie verzwijgen.’ (Inst.III.21.1; III.24.9)

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 29 oktober 2020, of download de gratis pdf.

Bestel een los nummer, of neem een abonnement op De Waarheidsvriend.