Waar bent u naar op zoek?

Het geheim van de godsvrucht

Oefening en strijd

Dr. R.W. de Koeijer
Door: Dr. R.W. de Koeijer
Geloofsleer
19-08-2021

Godsvrucht is een gave die opkomt uit de christelijke geloofsleer en uit de genade. Tegelijk is het een roeping die wordt aangeduid met termen als ‘oefening’ en ‘strijd’. Hoe moeten we deze verantwoordelijkheid opvatten? En hoe krijgt ze gestalte?

Verder blijkt de roeping tot godsvrucht allereerst uit te gaan naar allen die Gods gemeente voorgaan.

Inspanning

In het vorige artikel zagen we hoe godsvrucht een gave van God is, vrucht van de Heilige Geest. Tegelijk spreekt Paulus’ eerste brief aan Timotheüs over godsvrucht als een roeping waarbij de gelovige volledig wordt ingeschakeld. We komen de nadruk op deze verantwoordelijkheid tegen in woorden als ‘oefening’ (4:8) en ‘strijd’ (6:12), termen die wijzen op een actieve inzet. Laten we luisteren naar twee belangrijke teksten in deze brief, waarin we oefening en strijd tegenkomen. De eerste is deze: ‘Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen uzelf in de godsvrucht, want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft.’ (4:7-8)

Bij het grondwoord voor ‘oefen’ (gumnadze) heeft Paulus gedacht aan de sportscholen van zijn tijd, waarin de lichamelijke training centraal stond. De Griekse term herkennen wij in ons woord gymnastiek. De tekst zegt niet dat Paulus lichamelijke oefening waardeloos vindt, maar wel dat gymnastiek en atletiek een beperkte waarde hebben in vergelijking met de geestelijke oefening. Godsvrucht heeft namelijk te maken met de belofte van eeuwig leven, zowel met het oog op het heden als op de toekomst. De overeenkomst tussen gymnastiek en godsvrucht is echter dat beide inspanning en oefening vragen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 19 augustus 2021 of download de gratis pdf (zie onder).

Geïnteresseerd in meer lezenswaardige artikelen? Neem een jaarabonnement (€ 49,00). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Dr. R.W. de Koeijer
Dr. R.W. de Koeijer

is predikant van de hervormde gemeente te Waddinxveen en lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond.