Waar bent u naar op zoek?

De wederkomst van Christus in Bijbel en geloofsbelijdenis

…om te oordelen

Dr. J. van Eck
Door: Dr. J. van Eck
Geloofsleer
14-03-2023

Als kind hoorde ik predikanten wel eens van de preekstoel zeggen dat we niet te veel aan het aardse leven moesten vastzitten. We zouden meer naar de komst van Christus moeten verlangen, werd dan gezegd.

Ja, maar Hij komt wel om te oordelen, dacht ik dan, en dan moet je wel weten dat dat oordeel voor jou goed uitvalt.

Ik had (en heb) een levendige fantasie. Als het over het oordeel ging, zag ik een strenge Rechter hoog boven de wolken op Zijn troon Die een onverbiddelijk ‘ja’ of ‘nee’ uitsprak, een heel andere Jezus dan de goede Herder over wie de juffrouw op school ons vertelde. Een andere Jezus ook dan de Gekruisigde, over Wie het in de kerk vaak ging. Ik kreeg het niet helemaal op een rijtje.

Dezelfde liefde

Daar was de Heidelbergse Catechismus voor nodig, waarin we lezen dat Degene Die we uit de hemel verwachten, Dezelfde is Die als Gekruisigde de vloek over de zonde had gedragen (antw.52). Toen ik later grondiger de Bijbel ging lezen, werd ook mijn beeld van de verhoogde Christus gecorrigeerd.

Johannes ziet Hem in de Openbaring als een ‘Lam, staande als geslacht’ (5:6). Gestorven dus, maar ‘staande’. Opgestaan uit de dood, maar met de wonden van het slachten nog aan Zich. Dat laat ons zien dat Christus het offer dat Hij uit liefde voor de wereld bracht na Zijn opstanding niet is vergeten. Hij is nog van dezelfde liefde vervuld en als Hij terugkomt op de wolken, zal dat niet anders zijn. Het Lam van God Dat de zonde van de wereld droeg, over wie Johannes ons in zijn Evangelie vertelt (1:29,36), is Dezelfde als Degene Die hij in het boek Openbaring bij God op de troon ziet staan.

Zo staat Hij daar nog, vervuld met dezelfde ontferming over deze gruwelijke wereld, die toch altijd Gods wereld is en blijft.

Juist omdat Hij voor de wereld Zijn leven wilde geven, wordt Hij waardig geacht het boek van de wereldgeschiedenis te openen, wordt ons in het vijfde hoofdstuk van Openbaring verteld. Hij zal het ook zijn Die over de wereld zal oordelen – met de hele wereldgeschiedenis erbij, want niet alleen de ‘levenden’, ook de ‘doden’ van alle eeuwen zullen dan geoordeeld worden. Degenen die hongerden en dorstten naar gerechtigheid (Matt.5:6), omdat ze met het onrecht in hun leven en in de wereld niet leven konden, die zullen dan de dag van hun leven hebben: eindelijk gerechtigheid. Degenen die God niet vreesden en geen mens ontzagen, zullen naar de buitenste duisternis verdwijnen, omdat ze het licht van Gods barmhartigheid niet zullen kunnen verdragen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 16 maart 2023. Neem een jaarabonnement (€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Dr. J. van Eck
Dr. J. van Eck

uit Lexmond is emeritus predikant.