Waar bent u naar op zoek?

Omega bespreekt levensvragen voor ouderen

10-02-2022

Omega, een website waarin ingegaan wordt op levensvragen voor ouderen in deze tijd (omegavoorouderen.nl), is onlangs online gegaan. Omega wil dienstbaar zijn in het pastoraat onder ouderen en wil binnen de gemeente en naar buiten verbinden. De site is een initiatief van ds. F. van Roest, ouderenpastor ten dienste van drie wijkgemeenten in Zeist.

De materialen zijn geschikt voor gebruik één op één, als een leidraad in gesprek. Ook zijn deze te gebruiken in de vorm van een cursus, vergelijkbaar met Alpha. De materialen zijn te gebruiken door ieder die betrokken is bij het pastoraat aan ouderen: ouderlingen, bezoekdames en -heren, diakenen, betrokkenen bij het missionaire werk. Het is ook bruikbaar in het gesprek tussen de generaties.

De Omega-documenten zijn te downloaden en naar eigen inzicht aan te passen aan de doelgroep.