Waar bent u naar op zoek?

Omgaan met psychische nood

30-05-2012

De omgang met mensen die lijden onder psychiatrische problematiek stelt eisen aan de bezoeker. Wat moet een ambtsdrager of medegemeentelid doen en laten? De juiste pastorale grondhouding is van groot belang, schrijft ds. H.G. de Graaff.

Bij gemeenteleden die geconfronteerd worden met psychiatrisch lijden neemt de aanspreekbaarheid af naarmate de problematiek ernstiger is. Wie als ambtdrager of klaagvrouw op bezoek gaat bij een gemeentelid dat bijvoorbeeld aan schizofrenie lijdt, kan in aanraking komen met een wereld die hem of haar volkomen vreemd is.

Het eerste wat de bezoeker of bezoekster moet doen is zich serieus op de hoogte stellen van de aandoening waaraan deze broeder of zuster lijdt. Dit kan miscommunicatie, verdriet bij het gemeentelid en frustratie bij de bezoeker voorkomen. Bovendien kan er begrip ontstaan voor de soms wonderlijke gedachte- en ervaringswereld van deze mens.

Eleos biedt via Optiment de cursus ‘Psychische nood in de kerkelijke gemeente’ aan. Het volgen van zo’n cursus is aanbevelingswaardig. Je komt niet alleen je eigen vooroordelen ten aanzien van psychiatrische nood op het spoor, maar je verdiept ook het begrip voor deze gemeenteleden.