Waar bent u naar op zoek?

Omzien naar elkaar

J.L. Geurts
Door: J.L. Geurts
11-03-2021

In de aanloop naar de verkiezingen schreven drie christelijke Tweede Kamerleden op verzoek van de redactie een brief aan elkaar. Jaco Geurts (CDA), Gert-Jan Segers (CU) en Kees van der Staaij (SGP) delen met elkaar wat ons land in deze tijd volgens hen in het bijzonder nodig heeft.

Beste Kees en Gert-Jan,

Met dankbaarheid aanvaard ik het verzoek van de Gereformeerde Bond voor een briefwisseling met jullie als gezamenlijke vertegenwoordiging van onze christelijke partijen SGP, ChristenUnie en CDA in De Waarheidsvriend. Waar apps en e-mails een vluchtiger karakter r hebben, zet een brief meer zoden aan de dijk. Wat mij betreft vaker doen, ook buiten verkiezingstijd!

We lopen alle drie in Den Haag en op het Binnenhof al wat langer rond, in verschillende functies en posities, om van elkaar te weten wat we aan elkaar hebben en hoe we elkaar weten te vinden. Hopelijk blijven deze goede verhoudingen ook na 17 maart in stand, ongeacht coalitie of oppositie. Collega’s in verscheidenheid, met begrip voor elkaars meningen en standpunten, broeders in eenzelfde geloof, dienaar van ons volk en onze God in kerk en samenleving.

Wat mij boeit in ons dagelijks werk als lid van de Tweede Kamer, is: Hoe geven wij, in alle bescheidenheid en zonder te veel pretenties, handen en voeten aan ons christen zijn in de politiek? Dat blijft een dagelijkse worsteling. Want hoe, hoeveel en wanneer kunnen wij getuigen van de Hoop, die in ons is en hoe brengen wij de blijde Boodschap over? Geloof is voor ons niet iets wat je achter de voordeur moet laten, maar uitgaan van beginselen die inspireren. Ieder van ons doet dat op een eigen wijze, soms met spitsvondige woorden, liever nog met daden – vrij naar Augustinus.

In onze samenleving vind ik het werk van het Leger des Heils hier een mooi en bemoedigend voorbeeld van, zowel in bestrijding van armoede als van eenzaamheid, schild voor de zwakken. Met de bekende majoor Bosshardt had mijn familie een diepe band, die terugvoerde tot de Tweede Wereldoorlog en ik ben dankbaar dat zij op mijn huwelijk aanwezig was.

Vanuit de CDA-grondtonen mogen we als brede volkspartij de begrippen Solidariteit en Rentmeesterschap vooral benadrukken. Solidariteit of Noaberschap is een stuk omzien naar elkaar, oog hebben voor elkaars moeiten en problemen, meeleven in lastige en betere tijden. Zoeken naar wetgeving die mensen stimuleert om hieraan vorm en inhoud te geven in mogelijkheden in plaats van beperkingen. In gesprek gaan en blijven met betrokkenen zelf en hun organisaties in kerken, ouderenbonden en belangenorganisaties. De kracht van onze samenleving zit in de samenleving zelf. De overheid is er om te dienen.

Vanuit ons Rentmeesterschap mogen we inhoud geven aan de opdracht om de schepping te bouwen en te bewaren, zo mogelijk beter door te geven aan komende generaties. Dit raakt bij mij uiteraard mijn Landbouw-woordvoerderschap. Mijn motivatie om de politiek in te gaan ontstond in de MKZ-periode waar ik kon kiezen tussen ‘ertegenaan trappen’ of ‘proberen verbeteringen ten goede in de overheid aan te brengen’. Dat laatste is niet de gemakkelijkste weg, is me gebleken.

In onze samenleving zijn we als christenen een minderheid geworden; christelijke waarden en normen vervagen en worden door velen niet meer onderkend. In de komende periode hoop ik samen met jullie vorm en inhoud te mogen blijven geven aan onze opdracht als christen met deze wereld voor onze mensen, dieren en schepping in gezonde balans. Hierin mogen we gelukkig weten dat er in veel kerken regelmatig voorbede wordt gedaan voor ons werk als verschillende overheden. Ons ambt als volksvertegenwoordiger hoeven we niet in eenzaamheid te bekleden, maar in verbondenheid – op hoop van Zegen!

Hartelijke groet,

Jaco Geurts

J.L. Geurts
J.L. Geurts