Waar bent u naar op zoek?

column

Onbetrouwbaar

Dr. A. de Muynck
Door: Dr. A. de Muynck
22-11-2022

In een van mijn vorige columns voerde ik een pleidooi voor doopgetuigen: mede opvoeders die naast de ouders staan en vertrouwensfiguren zijn voor het kind. Maar wat betekent dat voor de personen in kwestie?

In veel gevallen zal men er vreugde aan beleven, door de ontwikkeling te volgen en met het gezin op te trekken. Als het echter niet goed gaat in het gezin, komt het eropaan of de rol waargemaakt wordt. Als er ruzie is, geslagen wordt, of als er andere problemen zijn, zoek je als kind bescherming. Je wilt een luisterend oor en verlangt naar veiligheid. Je geeft vertrouwen en rekent op betrouwbaarheid.

Laten we ervan uitgaan dat die er normaal gesproken is. Maar dit normaal is niet gegarandeerd. Hoe makkelijk kan het vertrouwen beschaamd worden als een schuchter verteld verhaal niet serieus genomen of gerelativeerd wordt. Er zijn ook ernstiger scenario’s. Bijvoorbeeld als men niet in actie komt, terwijl het kind erom vraagt. Ingrijpend voor het leven is als intimiteitsgrenzen overschreden worden. Het kind wil op schoot zitten, vindt een arm om zich heen fijn of wil even de warmte van een knuffel. Kwetsbaarheid van het verlangende kind roepen gevoelens van ontferming op die zomaar als een vrijbrief kunnen worden uitgelegd voor lichamelijke intimiteit. Hier loopt een peter of meter eenzelfde risico als andere relaties waarin mensen hun kwetsbaarheid tonen, zoals het pastoraat. Kortgeleden stond hierover in dit blad een onthullend interview.

Over misbruik van kinderen weten we dat die doorgaans niet door kwaadwillende buitenstaanders veroorzaakt wordt, maar door hen die zich in de kleine kring in of rondom het gezin bewegen. Het gaat dan om opa en oma, oom of tante of goede vrienden. Hen dus die ik als eerste in aanmerking liet komen voor doopgetuigen. Juist van hen wordt grote deugdzaamheid gevraagd: doen wat je zegt, beschikbaar zijn maar wel je grenzen kennen, liefde geven maar je eigen, soms verkeerd gerichte, verlangens opmerken en jezelf beheersen.

Deze waarschuwing is niet een disclaimer bij het pleidooi voor doopgetuigen, veelmeer een onderstreping van het belang van hun rol. Levend in de invloedssfeer van de Heilige Geest kunnen vertrouwenspersonen met hun betrouwbaarheid tot grote zegen zijn.

Geïnteresseerd in meer lezenswaardige artikelen? Neem een jaarabonnement. Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Dr. A. de Muynck
Dr. A. de Muynck

is hoogleraar Christelijke pedagogiek aan de Theologische Universiteit Apeldoorn en lector aan Driestar-Educatief te Gouda.