Waar bent u naar op zoek?

Onderzoek naar meeleven en pastorale zorg bij een verlies

07-04-2022

De verenigingen In de knop gebroken, Naamloos Verdriet, Samen Alleen en de stichting Winstuitverlies, waar lotgenoten met verlies elkaar ontmoeten, willen de komende weken in de vorm van een digitale enquête een onderzoek doen onder ambtsdragers, pastoraal werkers, gemeenteleden en christelijke hulpverleners over hoe het medeleven en de pastorale zorg na verlies in de kerkelijke gemeente ervaren wordt. Met de resultaten van het onderzoek ‘Pastoraat na verlies’ kunnen ambtsdragers en pastoraal werkers op een bijeenkomst verder worden toegerust in het verlenen van pastorale zorg na een verlies. De uitkomst van het onderzoek zal op een toerustingsavond voor ambtsdragers en pastoraal werkers gepresenteerd worden met een reactie hierop. Dit gebeurt DV op vrijdag 17 juni in kerkgebouw De Hoeksteen, Vellerselaan 1 te Barneveld en op vrijdag 24 juni in de aula van de Gomarus Scholengemeenschap, Hoefslag 11 te Gorinchem, vanaf 19.30 uur. Meedoen met het onderzoek (mogelijk t/m zaterdag 14 mei) en/of opgave voor de toerustingsavond kan via pastoraatnaverlies@ solcon.nl.