Waar bent u naar op zoek?

Rechtdoen aan verzoening (1, Hugo de Groot)

Oneindige waarde

Prop. R.P. Hoogenboom
Door: Prop. R.P. Hoogenboom
Geloofsleer
17-03-2022

Wie kent hem niet: Hugo de Groot? Op een spectaculaire manier ontsnapte hij in een boekenkist uit slot Loevestein. Dat Hugo de Groot – die meestal met zijn verlatijnste naam Grotius wordt aangeduid – ook een boek over de verzoening door Jezus Christus schreef, is minder bekend.

Hugo de Groot (1583-1645) was zeer begaafd. Al op vijftienjarige leeftijd promoveerde hij in zowel het Romeinse als het kerkelijke recht. Hij werd een belangrijke jurist, die internationaal bekend geworden is. Zo legde hij de basis voor het moderne volkenrecht. Ook is hij bekend vanwege zijn pleidooi voor de vrije toegang tot de zee.

Boekenkist

Behalve jurist was Grotius taalkundige en theoloog. Tijdens zijn leven raakt Grotius langzamerhand betrokken bij de kerkelijke strijd in de periode van het Twaalfjarig Bestand (1609-1621). Hij heeft nauwe contacten met Johan van Oldenbarneveldt en kiest partij voor de remonstranten. In 1618 komt de godsdienst-politieke strijd tot een climax: op 29 augustus worden Van Oldenbarneveldt en Grotius gevangen genomen en op 13 november komt de Synode van Dordrecht voor het eerst bij elkaar. In 1619 volgt op 13 mei de onthoofding van Van Oldenbarneveldt en Grotius wordt begin juni naar slot Loevestein gebracht om daar zijn ‘eeuwige’ gevangenisstraf uit te zitten. Op 22 maart 1621 ontsnapt hij echter op een spectaculaire wijze in een boekenkist.

In 1614 schrijft Grotius een boek over de genoegdoening door Jezus Christus, in het Latijn De satisfactione. Dit boek is een verdediging van de verzoeningsleer tegenover Faustus Socinus (1539-1604). Socinus is ook een jurist, die zich steeds meer toegelegd heeft op de theologie en het godsdienstige leven. Hij ontkent de drie-eenheid van God en de godheid van Jezus. Volgens Socinus is Jezus niet gekomen om de straf op de zonden te dragen om zo ‘genoegdoening’ te schenken aan de gerechtigheid van God. Jezus is volgens hem vooral een voorbeeld om na te volgen. Hij is de Verlosser, omdat Hij de eeuwige weg van de verlossing verkondigd heeft.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 17 maart 2022. Neem een jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Prop. R.P. Hoogenboom
Prop. R.P. Hoogenboom