Waar bent u naar op zoek?

Ongedachte zegen

01-08-2016

Als een jong stel een kind verwacht en één of beide aanstaande ouders zijn nog geen achttien jaar, dan mogen zij tegenwoordig niet meer trouwen. Maar moet de kerk het jongen stel dan ook ongezegend heenzenden vraagt dr. P. van den Heuvel.

Voorop moet staan: als de overheid heeft besloten dat een huwelijk van personen beneden de achttien jaar niet langer mogelijk is, zal de kerk zich daaraan houden.

Er wordt veel onzin beweerd over de ‘scheiding van kerk en staat’. Die betekent niet dat ze niets met elkaar te maken hebben. De strekking van deze formule is juist dat de kerk en de staat twee grootheden zijn die elkaar respecteren, ieder op hun eigen terrein en dat de een niet over de ander wil heersen.

De kerk respecteert de macht van de overheid en onderwerpt zich aan haar gezag. De staat respecteert de vrijheid van godsdienst en geeft de kerk de ruimte om het geloof in woord en daad te belijden en uit te dragen (binnen de grenzen van de wet).

De wet overtreden

Het overtreden van de wet is dus geen optie. De kerk is niet bevoegd een ‘huwelijk’ in te zegenen dat niet wettig door de overheid is gesloten. Het huwelijk is een publieke aangelegenheid, geregeld door de wet. Het huwelijk is ‘ein äusserlich, weltlich Ding

’, heeft Luther al gezegd. Het is net als kleding en voedsel, huis en hof aan de wereldlijke overheid onderworpen.

Calvijn dacht er niet anders over. Het huwelijk heeft als instelling van God alles met het geloof te maken, maar het is de overheid die hierin verantwoordelijkheid draagt. Het huwelijk is geen sacrament van de kerk.

Moet het jonge stel dan ongezegend worden heengezonden?

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van 29 juli 2016. (We hebben momenteel een mooi aanbod voor nieuwe abonnees.)