Waar bent u naar op zoek?

Onkerkelijk kind komt niet meer

23-09-2011

De zondagschool is vandaag steeds minder een evangelisatiemiddel en steeds meer een voorbereiding op de catechese. De Bond van Hervormde Zondagsscholen heeft daarom zijn materiaal nog eens onder de loep gelegd, schrijft C.M. Codée.

‘Belang zondagsscholen groter dan ooit’. Dat was de kop boven het redactionele commentaar in het Reformatorisch Dagblad van 10 september vorig jaar. Aanleiding was het feit dat zondagsscholen steeds meer moeite hebben om het hoofd boven water te houden. De krant publiceerde eerder al interviews met verantwoordelijken van het landelijke zondagsschoolwerk in verschillende kerken. Het een en ander bracht de Bond van Hervormde Zondagsscholen ertoe om nog eens goed naar de plaats van het zondagsschoolwerk in het jeugd- en evangelisatiewerk in hervormd-gereformeerde gemeenten te kijken.

In de afgelopen jaren is door diverse personen al geconstateerd dat het kennisniveau onder jongeren daalt. Recent konden we nog een stelling lezen van docente Nederlands Rian Vogel-de Pagter (RD, 25 juni): ‘Vraag eens aan een derdeklasser in het voortgezet onderwijs wat we geloven. De meesten kunnen dat totaal niet onder woorden brengen. Als er geen kennis is, is er geen geloof meer.’