Waar bent u naar op zoek?

Online bijbelstudie

J.C. van Roest
Door: J.C. van Roest
27-01-2022

Als bijbelkring wilden we ook in coronatijd samen betrokken blijven bij Gods Woord. Wat was ondanks alle maatregelen wel mogelijk voor onze kring met jongere en oudere deelnemers? Het werd het gratis programma Learnnn van GlobalRize.

Met dit programma kun je schriftelijke bijbelstudies doen met de mogelijkheid van persoonlijke feedback. Met dankbaarheid mogen we constateren: deze vorm was tot zegen en is geschikt om breder in te zetten.

Opstarten

Hoe pakten we deze vorm van bijbelstudie aan? Allereerst volgden we een bestaande cursus via Learnnn om het principe te ontdekken. Dit was boeiend, vooral door de reacties en aanvullingen op de gegeven antwoorden.

Na het afronden van de cursus begonnen we met het ontwerpen van een eigen serie bijbelstudies. Het moest daarbij vooral gaan om het grondig lezen van de bijbeltekst. Echt in gesprek gaan hoopten we later weer in kringverband te doen. Kortom, de inhoud moest bestaan uit korte stukjes uitleg afgewisseld met vragen gericht op de bijbeltekst. De bijbelstudies met uitleg, vragen en afbeeldingen zijn eerst in Word geschreven. Daarvoor gebruikten we de boekjes Goudkoorts en Goudaders, die dr. H. van den Belt heeft geschreven in de Artios-reeks van de Gereformeerde Bond. Daarnaast voegden we aanvullingen uit de Jongerenbijbel, Studiebijbel HSV en Tekst voor Tekst toe. Daarbij werden meerkeuzevragen en open vragen geformuleerd, waarvan de antwoorden in de tekst te vinden zijn.

Slechts gedeelten uit de boekjes zijn overgenomen. Gespreksvragen staan er niet bij. Die zijn voor later op de kring.

Eigen tempo

Na het schrijven van de bijbelstudies volgde de stap om de inhoud op internet te zetten. Het opbouwen van een les in het Engelstalige Learnnn gaat vrij eenvoudig. De stappen zijn logisch. Kennis van programmeren is niet nodig. Het is een kwestie van gewoon beginnen en steeds meer mogelijkheden ontdekken. De kringleden kregen een uitnodiging via een mail met daarin een link naar de bijbelstudie in Learnnn. Om mee te doen moet iedere deelnemer een account aanmaken met een wachtwoord. Dat staat duidelijk aangegeven. Vervolgens kan er in eigen tempo en op een zelf te kiezen tijd gewerkt worden. De antwoorden blijven bewaard, ook als je een deel van een ‘les’ maakt.

Kringleden

Dan rijst natuurlijk de vraag: Wie gaat er echt meedoen? Er zijn direct al kringleden die deze vorm niet zien zitten. Bijna de helft is echter enthousiast begonnen en heeft voor het merendeel alle bijbelstudies gemaakt. Dit is een herkenbaar beeld. Kringleden bereiden zich ook bij een kringavond verschillend voor. De een leest het bijbelgedeelte vooraf, de ander leest het boekje erbij. Ook zijn er die grondig studeren in commentaren. Die diversiteit is waardevol voor de kring. Leden kunnen elkaar in het gesprek aanvullen. Als ondersteuning bij de verschillende vormen van voorbereiding bieden deze onlinebijbelstudies de mogelijkheid om de bijbeltekst beter te begrijpen. Dat is weer waardevol bij het gesprek als kring.

De kringleden die meededen, waren enthousiast over de inhoud en ook over de reacties naar aanleiding van de antwoorden. De gegeven antwoorden en de eventuele opmerkingen daarbij zijn alleen in te zien voor de deelnemer en de mentor. De privacy in de communicatie blijft gewaarborgd.

Deelnemers reageerden positief. ‘Zeer leerzame manier van bijbelstudie. Ik kijk er wel naar uit om weer bij elkaar te komen en samen in gesprek te gaan’, zegt iemand. ‘Ik heb genoten van deze bijbelstudies’, geeft de volgende aan. ‘Toch bezig zijn met de Bijbel al zie je bijna niemand. Het heeft me goed gedaan in deze warrige tijd. Bedankt voor je feedback; verhelderend.’ Nog een andere deelnemer beoordeelt de curus als zeer waardevol. ‘Deze uitleg helpt mij om de tekst beter te volgen en beter te begrijpen.’ En tot slot een vierde reactie: ‘Voordat ik begon, bad ik of God mij wilde helpen om mij Zijn woorden duidelijk te maken. En vaak werd ik ook geraakt.’

Voorbereiding

Om op deze manier in de gemeente een aanvulling te bieden op het kringwerk vraagt een flinke investering in tijd. Dit is echter niet meer nodig voor de genoemde bijbelstudies Goudkoorts en Goudaders over de Romeinenbrief. De digitale vorm maakt het gemakkelijker om de inhoud te begrijpen. Er liggen plannen om meer bijbelstudies op deze manier toegankelijk te maken, te beginnen bij de nieuwste uitgave. Om als gemeente te beginnen is het nodig om een eigen ‘school’ te starten (zie kader Stappenplan). Dit is heel eenvoudig. Vervolgens is er een beheerder nodig die ook gelijk mentor kan zijn. Eventueel kunnen andere gemeenteleden als mentor gevraagd worden. Kringleden kunnen zo ook samen leren.

Bemoediging

Bijbelkringen dragen bij aan de onderlinge ontmoeting en bemoediging. Samen luister je naar de Bijbel en ga je erover in gesprek. De online bijbelstudies zijn vooral bedoeld als voorbereiding op een kringavond. Het nauwkeurig lezen en overdenken van de Bijbel is bemoedigend voor het geloof.


Stappenplan

• Ga naar learnnn.com (learnnn met 3x een n).

• Klik in de blauwe navigatiebalk op ‘Teach online’.

• Klik onder het vak ‘Create your school’ op ‘Get started’.

• Maak vervolgens een account aan.

• Log met het gemaakte account in en richt nu een eigen ‘school’ in.

• Verander ‘Course by…’ in een naam voor de ‘school’, bijvoorbeeld passend bij de gemeente, kies als taal Nederlands (Dutch). De school-url wordt automatisch ingevuld.

• Klik op ‘Start teaching’.

• De pagina ‘Instellingen’ wordt geopend. Hier kunnen instellingen worden gewijzigd, maar dat is niet noodzakelijk.

• Klik op ‘Cursussen’. Kies voor ‘Add a ready-to-teach course’.

• Er volgt een scherm met een groot aanbod aan bijbelcursussen. Kies voor Goudkoorts en/of Goudaders. Klik onder de gekozen cursus op ‘Add to my school’.

• De cursus wordt automatisch toegevoegd. Enkele instellingen kunnen worden gewijzigd. Kies voor ‘Shareable link’ als de cursus alleen beschikbaar moet zijn voor leden die worden uitgenodigd.

• Klik bij ‘Cursussen’ op de naam. Er zijn nu knoppen zichtbaar om mentoren en studenten uit te nodigen. Ook is er de mogelijkheid om de link te kopiëren en in een eigen mail te plakken.

• De deelnemers kunnen na het ontvangen van de mail zelf een account aanmaken en starten. De mentor krijgt een mail zodra een ‘les’ is ingeleverd. Die kan de les nakijken en feedback toevoegen.

• Een uitgebreidere handleiding is te vinden via: kerkdigitaal. learnnn.com/handleiding-pdf.

• Heeft u technische vragen of hulp nodig bij het opzetten van een school? Stuur een e-mail naar Henry Perfors: henry.perfors@ globalrize.nl.

J.C. van Roest
J.C. van Roest