Waar bent u naar op zoek?

Onpraktische adviezen

04-05-2021

De rechterkant van het schip heet stuurboord, omdat bij vroegere schepen daar het roer zit. Als je aan die kant je net uitgooit, raakt het roer makkelijk verstrikt, schrijft dr. E.E. Bouter.

Volgens onze logica is het advies van Jezus in Johannes 21 dus niet erg praktisch.

De Heere Jezus geeft nog veel meer onpraktische aanwijzingen: iemand de andere wang toekeren, de minste zijn, de ander belangrijker achten dan jezelf, vergeven (tot zeventig maal zeven maal toe), bidden zonder ophouden, zaliger te geven dan te ontvangen, je kruis opnemen achter Hem. Het zijn stuk voor stuk onpraktische adviezen die niet zomaar in je dagelijks leven passen. 

Naar ons toe

Jezus ontmoet zijn leerlingen bij het meer van Tiberias. De vaardige pen van Johannes legt over deze ontmoeting de zinderende gloed die eigen is aan alle laatste dingen. Het geheim van het leven breekt hier door in het dagelijks leven.

Jezus staat op het vaste land. Opgestaan tot eeuwig leven, staat Hij al op de rotsbodem der eeuwigheid. Hij is de nieuwe schepping. De discipelen zijn nog op het onvaste water van de tijd. Zij zijn nog in de oude schepping. Daar kan het goed spoken. Onverhoeds rollen grote golven op je af en bedreigen je levensschip, je huwelijk, je geluk. In de oude schepping is onzekerheid troef.

Daar openbaart Jezus Zich aan hen. De nieuwe schepping staat aan de oever, zo dicht mogelijk bij de oude schepping. Vanaf de oever spreekt Hij Zijn kerk aan. Die kerk waar wij toe behoren, is dus een wonderlijke verschijning, want in Christus zijn we een nieuwe schepping (2 Kor.5:17), maar we leven nog in de oude. Jezus staat op de oever zo dicht mogelijk bij het water.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 6 mei 2021.

Bestel een los nummer, maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,- of neem een jaarabonnement op De Waarheidsvriend.