Waar bent u naar op zoek?

Ontmoetingen met God

13-10-2022

Op 5 oktober belegde de Gereformeerde Bond in Woudenberg een studiedag over het thema ‘Geloof-gevoel-beleving’. Drie deelnemers vertellen welke les ze uit een workshop hebben meegenomen.

Wie: Eveline Kok

Waar: Woudenberg

In de workshop van drs. N.C. van der Voet met als thema ‘De ontmoeting met God beleven’, hebben we met elkaar stilgestaan bij de vraag hoe wij God ontmoeten of ontmoet hebben en hoe we dat ervaren hebben. In ons dagelijks leven praten we daar niet vaak over. Dat is wel vreemd, zeker als we zeggen dat God en geloof het allerbelangrijkste zijn in ons leven. Ontmoeting gaat over ons alledaagse leven met God. Een kind van God kan overal de hand van God zien. Soms zijn we daar blind voor. We moeten vragen of onze ogen ervoor open mogen gaan. De Heilige Geest zal ons verbinden met God. Wat zou het mooi zijn wanneer we dit meer met elkaar zouden delen, zodat we samen verwonderd mogen staan over hoe God heel dichtbij komt. Laat een ontmoeting staan, oordeel er niet over, probeer het niet te verklaren, laat je gevoel spreken en verwonder je.

Wie: Gerrit Mazier

Waar: Harderwijk

Drs. Nico van der Voet zette in zijn workshop in enkele lijnen uiteen waar je God kunt ontmoeten. Je kunt God in alle omstandigheden van het geloofsleven ontmoeten. De ontmoeting gaat van God uit en kan zowel openlijk als in een meer bedekte vorm plaatsvinden. In kleine groepen hebben we verder over dit onderwerp doorgepraat. We deelden met elkaar de ontmoetingen die ieder op zijn eigen wijze mocht beleven. Ook in de plenaire bespreking vertelde een aantal deelnemers over hun ontmoeting met God. Enkele voorbeelden van gedeelde ontmoetingen: tijdens het avondmaal na de coronatijd en de zegen van God aan het eind van de dienst. Het was een boeiende ontmoeting met God en met elkaar.

Wie: ds. B.J.W. Ouwehand

Waar: Andel

Onder leiding van dr. R.W. de Koeijer maakten we, aan de hand van het werk van Richard Sibbes (1577-1635), kennis met het Puritanisme. Sibbes’ prediking kenmerkte zich door een uitvoerige beschrijving van de menselijke ervaring in het proces van wedergeboorte en bekering. Sibbes’ aanpak stuitte bij mijzelf en anderen op de nodige kritiek. Worden de door Sibbes’ ervaren emoties daarmee niet tot norm verheven? En worden de hoorders daardoor niet op zichzelf teruggeworpen? Sibbes’ Christusprediking kenmerkt zich door een bepaalde vorm van bruidsmystiek. De gemeenschap met Christus was voor Sibbes een beleefde werkelijkheid. Dit nodigde uit tot reflectie. Hoe beleef ik mijn relatie tot Jezus Christus? En reiken mijn preken de hoorders taal aan om hun relatie tot Jezus Christus op ervaringsniveau te verwoorden?


Sprekers en workshops

Sprekers op de studiedag ‘Geloof-gevoel-beleving’ waren dr. H. van den Belt uit Woudenberg, die bijbels-theologische lijnen schetste in zijn lezing ‘Geloven met lichaam en ziel: een bijbels perspectief op emotie en devotie’. Dr. C.M.A. van Ekris hield een lezing over ‘Mensen met ervaring. Communiceren over het Evangelie in een belevingscultuur’.

Na de lezingen werden er vijf workshops gehouden: ‘De ontmoeting met God beleven’ (drs. N.C. van der Voet), ‘Geloven met hoofd en hart. Wat (gereformeerde) christenen in Nederland kunnen leren van John Piper en Tim Keller’ (ds. M.K. de Wilde), ‘Geloofservaring in het puritanisme’ (dr. R.W. de Koeijer), ‘Doorleefde prediking’ (ds. E.K. Foppen) en ‘Oud en jong: verschil in beleving?’ (Herman van Wijngaarden).