Waar bent u naar op zoek?

Aanmelden ontmoetingsdag studenten theologie ‘Kerk en Israël’

08-04-2022

De jaarlijkse ontmoeting van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond met hervormde studenten in de theologie, die voor de Kerst geen doorgang kon vinden, zal nu DV donderdag 21 april van 13:30 - 17:30 uur plaatsvinden - vanaf 13 uur is er ontvangst met koffie en thee. Aansluitend hopen we de broodmaaltijd te gebruiken. De bijeenkomst wordt gehouden in De Aker, Fontanusplein 2 te Putten.

Voor dit jaar heeft het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond – na overleg met de studenten – ervoor gekozen om na te denken over het thema ‘Israël en de kerk’. Na de opening door ds. J.A.W. Verhoeven hoopt ds. E. van den Noort uit Nijkerk in een bijbels-theologische lezing in te gaan op de plaats van het huidige Joodse volk in het verstaan en prediken van het Oude Testament: is er een ‘tegoed’ voor Israël in de beloften van de profeten, en zo ja, hoe ziet dit er dan uit? Ook zal hij stilstaan bij de omgang met de Joodse wortels van het christelijk geloof, om tot slot aandacht te geven aan de exegese van Romeinen 9 tot 11.

Aansluitend zal prof. dr. Bart Wallet uit Amsterdam spreken over de relatie tussen kerk en synagoge. Hij hoopt in te gaan op wat de kerk van de synagoge leren kan, op het onderscheid tussen de politieke staat Israël en het Jodendom als religie en op de houding van christenen ten aanzien van hun ‘oudste broeder’.

Daarna is er een uitvoerige forumbespreking, waaraan de sprekers deelnemen. We sluiten af met het gezamenlijk gebruiken van de maaltijd. Opgave vooraf is nodig en kan via de website of klik HIER.

Hervormde studenten in de theologie van de verschillende theologische faculteiten die zich met de Gereformeerde Bond verwant weten, worden hierbij uitgenodigd. Daarnaast willen we ook de hervormd-gereformeerde studenten aan de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk van de Christelijke Hogeschool Ede uitnodigen. Van harte welkom!