Waar bent u naar op zoek?

Ontmoetingsdag voor studenten over ‘Pastor worden en pastor zijn’

08-12-2022

We herinneren hier onze studenten aan de jaarlijkse ontmoeting van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond met hervormde studenten in de theologie, die DV op donderdag 22 december van 13.30 tot 17.30 uur zal plaatsvinden. De bijeenkomst wordt gehouden in de Schakel, Oranjelaan 10 in Nijkerk.

Voor dit jaar is ervoor gekozen om aan te sluiten bij ons jaarthema ‘Pastoraat. Ik zie naar je om’. Na de opening door ds. J.A.W. Verhoeven hoopt prof. dr. H. van den Belt te spreken over ‘De theologiestudie als herdersopleiding’. De Bijbel gebruikt regelmatig het beeld van de herder voor het werk in Gods Koninkrijk. Wat betekent die beeldspraak voor de opleiding? Hoe kan de theologiestudie een adequate opleiding zijn voor een pastor, een herder van Gods kudde?

Aansluitend zal ds. L. de Wit uit Ede spreken over ‘De herder in de praktijk’. Kerkenraden vragen nogal eens: ‘Hoe hij preekt weten we, maar hoe is hij in het pastoraat?’ Hoe ga je als herder om met de kudde en hoever reikt die kudde eigenlijk? Zijn dat alleen de trouwe kerkleden of gaat dat verder?

Daarna is er een uitvoerige forumbespreking, waaraan de sprekers deelnemen. We sluiten af met het gezamenlijk gebruiken van de maaltijd.

Uitvoeriger informatie is te vinden via www.gereformeerdebond.nl. Opgave graag zo spoedig mogelijk, via info@gereformeer debond.nl. Graag vermelden of je gebruik maakt van de aansluitende maaltijd.

We hopen met elkaar een gezegende dag te ontvangen.