Waar bent u naar op zoek?

Ontmoetingsdag voor studenten theologie over ‘Israël en de kerk’

07-04-2022

De jaarlijkse ontmoeting van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond met hervormde studenten in de theologie, die voor de Kerst geen doorgang vinden kon, zal DV op donderdag 21 april van 13.30 tot 17.30 uur plaatsvinden – vanaf 13 uur is er ontvangst met koffie en thee. Aansluitend hopen we samen de maaltijd te gebruiken. De bijeenkomst wordt gehouden in de Aker te Putten. Het thema is ‘Israël en de kerk’. Na de opening hoopt ds. E. van den Noort uit Nijkerk in een bijbels-theologische lezing in te gaan op de plaats van het huidige Joodse volk in het verstaan en prediken van het Oude Testament: is er een ‘tegoed’ voor Israël in de beloften van de profeten, en zo ja, hoe ziet dit er dan uit? Ook zal hij stilstaan bij de omgang met de Joodse wortels van het christelijk geloof, om tot slot aandacht te geven aan de exegese van Romeinen 9 tot 11.

Aansluitend zal prof. dr. Bart Wallet uit Amsterdam spreken over de relatie tussen kerk en synagoge. Hij hoopt in te gaan op wat de kerk van de synagoge leren kan, op het onderscheid tussen de politieke staat Israël en het Jodendom als religie en op de houding van christenen ten aanzien van hun ‘oudste broeder’.

Opgave is nog mogelijk via onze website www.gereformeerdebond.nl>nieuws. Van harte welkom!