Waar bent u naar op zoek?

Ontmoetingsdag voor studenten theologie over ‘Traditie en toekomst’

10-12-2020

De jaarlijkse ontmoeting van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond met hervormde studenten in de theologie zal dit jaar – binnen alle richtlijnen van het RIVM – DV op woensdag 23 december plaatsvinden. Deze richtlijnen betekenen dat we dit jaar in twee groepen samenkomen: ’s ochtends van 9.30 tot 12 uur (ontvangst met koffie vanaf 9.00 uur) en ’s middags van 13.30 tot 16 uur (ontvangst met koffie vanaf 13 uur). De maaltijd met elkaar moet dit jaar helaas vervallen. De bijeenkomst wordt gehouden in de Aker, Fontanusplein 2 in Putten. Opgave (inclusief adresgegevens) is dit jaar noodzakelijk (liefst z.s.m.!) en kan via hloedeman@ gereformeerdebond.nl, zodat we weten wie er ’s morgens en wie ’s middags komen. In beide bijeenkomsten is er uiteraard een maximumaantal aanwezigen toegestaan.

Voor dit jaar heeft het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond – na overleg met de studenten – ervoor gekozen om na te denken over het thema ‘Traditie en toekomst’. Na de opening door ds. J.A.W. Verhoeven hoopt prof. dr. F.G. Immink uit Woudenberg onder de titel ‘De weldaad van traditie’ de bijbels-theologische hoofdlezing te houden. Hij zal ingaan op deze vragen: Hoe kijken we naar de overdracht van (geloofs)kennis van de daden van God, van generatie op generatie? In welke bedding heeft die plaats, waar wordt die geblokkeerd? En, wat betekent het voor een aankomend theoloog dat de Bijbel normatief Woord van God is en dat de kerkelijke traditie daaraan geijkt moet worden. Hoe gaan wij in een a-historische tijd met de kerkvaders om, met Calvijn? Hebben ze meerwaarde boven Bonhoeffer en N.T. Wright?

Aansluitend zal dr. A.J. Plaisier uit Amersfoort, als oud-scriba van de kerk betrokken bij de vorming van de eerste pioniersplekken, ingaan op de vraag hoe we in een kantelende tijd in de kerkelijke praktijk met de traditie omgaan. Wat doet het zoeken naar nieuwe wegen in een tijd van secularisatie met de relatie tot het verleden? Welke theologie stempelt de pioniersplekken? In hoeverre wordt daar en op andere plaatsen de traditie voortgezet? Deze vraag bedoelt geen discussie over de vormen te zijn, maar over de inhoud.

Daarna is er een uitvoerige forumbespreking, waaraan de sprekers deelnemen.

Studenten in de theologie van de verschillende theologische faculteiten die zich met de Gereformeerde Bond verwant weten, worden hierbij uitgenodigd. Daarnaast willen we ook de hervormd-gereformeerde studenten aan de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk van de Christelijke Hogeschool Ede uitnodigen. Van harte welkom!