Waar bent u naar op zoek?

Ontmoetingsdag voor studenten theologie over ‘Traditie en toekomst’

03-06-2021

De jaarlijkse ontmoeting van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond met hervormde studenten in de theologie die in december jl. gehouden zou worden, hopen we – binnen alle richtlijnen van het RIVM – op dinsdag 15 juni alsnog te houden. Deze richtlijnen maken dat we in twee groepen samenkomen: ’s ochtends van 9.30 tot 12 uur (ontvangst met koffie vanaf 9.00 uur) en ’s middags van 13.30 tot 16 uur (ontvangst met koffie vanaf 13 uur). De maaltijd met elkaar moet dit jaar helaas vervallen. De bijeenkomst wordt gehouden in de Aker, Fontanusplein 2 in Putten. Opgave (inclusief adresgegevens) is dit jaar noodzakelijk en kan via hloedeman@gereformeerdebond.nl, zodat we weten wie er ’s morgens en wie ’s middags komen.

Het thema is ‘Traditie en toekomst’. Na de opening door ds. J.A.W. Verhoeven hoopt prof. dr. F.G. Immink uit Woudenberg onder de titel ‘De weldaad van traditie’ de bijbels-theologische hoofdlezing te houden. Aansluitend zal dr. A.J. Plaisier uit Amersfoort, die als scriba van de kerk nauw betrokken was bij de komst van pioniersplekken, ingaan op de vraag hoe we in een kantelende tijd in de kerkelijke praktijk met de traditie omgaan. Wat doet het zoeken naar nieuwe wegen in een tijd van secularisatie met de relatie tot het verleden?

Daarna is er een uitvoerige forumbespreking.

Je nog niet opgegeven? Doe het snel! Meer informatie is te vinden op www.gereformeerdebond.nl>agenda.