Waar bent u naar op zoek?

Ontvangen giften en collecten

L.P. de Wit
Door: L.P. de Wit
23-09-2021

Met dankbaarheid verantwoorden we de volgende giften en collecten, die we over de periode 19 augustus tot en met 15 september ontvingen.

Collecten (algemeen werk)

Herv. gem. Kinderdijk-Middelweg € 855,85; herv. gem. Lopik € 195,95; herv. gem. Schelluinen € 211,98; Totaal € 1.263,78. Leerstoelfonds

Herv. gem. Achterberg € 79,00; herv. gem. Kamerik € 700,00; herv. gem. St. Anthoniepolder € 150,00; herv. gem. Sommelsdijk € 620,47; herv. gem. Ederveen € 500,00; stichting Gereformeerde doelen, Katwijk € 1.500,00; herv. gem. Rehoboth, Hollandscheveld € 341,30; herv. gem. Linschoten € 199,05; Totaal € 4.089,82.

Studiefonds

Herv. gem. Rehoboth, Yerseke € 500,00; herv. gem. Bethel, Moordrecht € 308,68; herv. gem. Zwartebroek-Terschuur € 384,01; Totaal € 1.192,69.

Steunfonds

Herv. gem. Boven-Hardinxveld € 486,33; herv. gem. Middelharnis € 402,05; Totaal € 888,38.

Giften

Herv. Bethelgemeente, Den Bosch € 200,00. We ontvingen totaal € 7.634,67. Hartelijk dank voor uw/jouw betrokkenheid bij het werk van de Gereformeerde Bond. Het IBAN-nummer luidt NL98INGB0000138421 t.n.v. Gereformeerde Bond te Apeldoorn. Wilt u de bestemming van uw bijdrage en woonplaats duidelijk vermelden?

Indien u het werk van de Gereformeerde Bond naar de toekomst wilt steunen, kan dit via een akte van schenking of via een legaat.

Schenking: Als u zich verplicht om vijf jaar lang een bepaald bedrag aan de Gereformeerde Bond te schenken, is het hele bedrag aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Zodra u overlijdt, vervalt de verplichting. Misschien ziet u er tegenop om een schenking te regelen. U kunt het zichzelf gemakkelijk maken door bij ons bureau een formulier op te vragen, waarop u kunt aangeven wat u wilt. Dit formulier kunt u ons daarna retour zenden. Voorheen moest hiervoor dan nog een notariële akte worden opgemaakt, maar dat is niet meer nodig.

Legaat: Dat is een wilsbeschikking, waarbij u vast laat leggen dat u bij overlijden een X-bedrag in euro ineens schenkt. Deze vorm van schenking wordt legaat genoemd. De omschrijving voor het legaat is als volgt: ‘Ik legateer aan de Gereformeerde Bond tot verbreiding en verdediging van de Waarheid in de Protestantse Kerk in Nederland, de som van X-euro in contanten, vrij van rechten en kosten.’ De statutaire vestigingsplaats van de Bond is Utrecht.

L.P. de Wit
L.P. de Wit