Waar bent u naar op zoek?

Ontvangen giften en collecten

L.P. de Wit
Door: L.P. de Wit
04-11-2021

Met dankbaarheid verantwoorden we de volgende giften en collecten, die we over de periode 7 oktober tot en met 27 oktober ontvingen.

Collecten (algemeen werk)

Herv. gem. Stad aan ’t Haringvliet € 172,05; herv. gem. Oosterwijk € 80,60; Totaal € 252,65.

Leerstoelfonds

Herv. gem. Klaaswaal € 250,00; herv. gem. Driezum € 400,00; herv. gem. Ochten

€ 369,26; herv. gem. Tholen € 239,25; herv. gem. Den Bommel € 100,00; herv. gem. Polsbroek en Vlist € 1.023,88; herv. gem. Hellouw € 141,00; herv. gem. Schoonrewoerd € 187,30; Totaal € 2.710,69.

Studiefonds

Herv. gem. Schoonrewoerd € 187,30; herv. gem. Apeldoorn € 453,68; Totaal € 640,98.

Steunfonds

Herv. gem. Eemnes € 91,05; herv. gem. Houten € 401,12; herv. gem. Polsbroek en Vlist € 250,00; herv. gem. Harskamp € 372,90; Totaal € 1.115,07.

Giften

Geref. Bond afd. Monster € 293,78; herv. gem. ? (graag melden) € 75,00; herv. gem. Polsbroek en Vlist € 250,00; herv. gem. Oud-Beijerland € 500,00; Totaal € 1.118,78.

We ontvingen totaal € 5.838,17. Hartelijk dank voor uw/jouw betrokkenheid bij het werk van de Gereformeerde Bond. Het IBAN-nummer luidt NL98INGB0000138421 t.n.v. Gereformeerde Bond te Apeldoorn. Wilt u de bestemming van uw bijdrage en woonplaats duidelijk vermelden?

Rectificatie

Bij de vorige verantwoording stond bij opbrengst Collecten vermeld ‘herv. gem. Sliedrecht € 1.397,75’; dit is gecorrigeerd naar opbrengst Leerstoelfonds.

L.P. de Wit
L.P. de Wit