Waar bent u naar op zoek?

Ontvangen giften en collecten

25-11-2021

Met dankbaarheid verantwoorden we de volgende giften en collecten, die we over de periode 28 oktober tot en met 17 november ontvingen.

Collecten (algemeen werk)

Herv. gem. Lopikerkapel € 350,00; herv. gem. Schelluinen € 180,26; herv. gem.

Ouddorp € 378,70; herv. gem. Poederoijen en Loevestein € 89,10; Totaal € 998,06.

Leerstoelfonds

Herv. gem. Veenendaal € 2.463,83.

Studiefonds

Herv. gem. Putten € 1.441,22.

Steunfonds

Herv. Eben-Haëzergemeente, Amstelveen € 400,00; herv. gem. Sliedrecht € 1.559,88; herv. gem. Borssele € 131,80; herv. gem.

Sint-Annaland € 200,00; herv. gem. Het Venster, Lekkerkerk € 150,00; herv. gem.

Barneveld € 1.546,70; Totaal € 3.988,38.

We ontvingen totaal € 8.891,49. Hartelijk dank voor uw/jouw betrokkenheid bij het werk van de Gereformeerde Bond. Het IBAN-nummer luidt NL98INGB0000138421 t.n.v. Gereformeerde Bond te Apeldoorn.

Wilt u de bestemming van uw bijdrage en woonplaats duidelijk vermelden?

L.P. de Wit