Waar bent u naar op zoek?

Ontvangen giften en collecten

L.P. de Wit
Door: L.P. de Wit
28-04-2022

Met dankbaarheid verantwoorden we de volgende giften en collecten, die we over de periode 30 maart tot en met 20 april ontvingen.

Collecten (algemeen werk) Herv. gem. Molenaarsgraaf € 144,88; herv. gem. Kamperveen € 150,00; herv. gem. De Bron, Borssele € 183,35; herv. gem. Schoonhoven € 500,00; herv. gem. Bunschoten € 473,09; Totaal € 1.451,32. Leerstoelfonds

Herv. gem. Nieuw-Beijerland € 400,00; herv. gem. IJsselmuiden-Grafhorst € 75,32; herv. gem. Schoonhoven € 576,30; herv. gem. Nijkerk € 721,44; vereniging Calvijn, Zeist € 775,00; Totaal € 2.548,06.

Studiefonds

Herv. gem. Wouterswoude € 100,00; herv. gem. Hasselt € 500,00; herv. gem. Veen € 444,80; herv. gem. Putten € 4,66; herv. gem. IJsselmuiden-Grafhorst € 635,71; herv. gem. Haaften € 599,00; vereniging Calvijn, Zeist € 775,00; Totaal € 3.059,17.

Steunfonds

Herv. gem. Hasselt € 500,00; herv. gem. Julianakapel, Oude-Pekela € 65,60; herv. gem. IJsselmuiden-Grafhorst € 12,11; herv. gem. Veenendaal € 3.034,61; herv. gem. Rouveen € 1.094,11; vereniging Calvijn, Zeist € 775,00; Totaal € 5.481,43.

Giften

Herv. gem. Eben Haëzer ? (graag melden) € 250,00; herv. gem. Onstwedde € 10,00; herv. gem Groot-Ammers € 1.200,00; vereniging Calvijn, Zeist € 775,00; Totaal € 2.235,00.

We ontvingen totaal € 14.774,98. Hartelijk dank voor uw/jouw betrokkenheid bij het werk van de Gereformeerde Bond. Het IBAN-nummer luidt NL98INGB0000138421 t.n.v. Gereformeerde Bond te Apeldoorn. Wilt u de bestemming van uw bijdrage en woonplaats duidelijk vermelden?

Indien u het werk van de Gereformeerde Bond naar de toekomst wilt steunen, kan dit via een akte van schenking of via een legaat. Schenking. Als u zich verplicht om vijf jaar lang een bepaald bedrag aan de Gereformeerde Bond te schenken, is het hele bedrag aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Zodra u overlijdt, vervalt de verplichting. Misschien ziet u er tegenop om een schenking te regelen. U kunt het zichzelf gemakkelijk maken door bij ons bureau een formulier op te vragen, waarop u kunt aangeven wat u wilt. Dit formulier kunt u ons daarna retour zenden. Voorheen moest hiervoor dan nog een notariële akte worden opgemaakt, maar dat is niet meer nodig. Legaat. Dat is een wilsbeschikking, waarbij u vast laat leggen dat u bij overlijden een X-bedrag in euro ineens schenkt. Deze vorm van schenking wordt legaat genoemd. De omschrijving voor het legaat is als volgt: ‘Ik legateer aan de Gereformeerde Bond tot verbreiding en verdediging van de Waarheid in de Protestantse Kerk in Nederland, de som van X-euro in contanten, vrij van rechten en kosten’. De statutaire vestigingsplaats van de Bond is Utrecht.

L.P. de Wit
L.P. de Wit